0

มีผู้ชม 19 ครั้ง
คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน ll TG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿22,888.00 THB
คุนหมิง แชงกรีล่า พิชิต 2 ภูเขาหิมะ 6 วัน 5 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 01-06 มี.ค. 62 22,888.- 22,888.- 21,888.- 5,500.- 14,788.-
วันที่ 08-13 มี.ค. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 5,500.- 15,788.-
วันที่ 15-20 มี.ค. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 5,500.- 15,788.-
วันที่ 22-27 มี.ค. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 5,500.- 15,788.-
วันที่ 28 มี.ค. – 02 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 5,500.- 15,788.-
วันที่ 29 มี.ค. – 03 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 22,888.- 5,500.- 15,788.-
วันที่ 05-10 เม.ย. 62 28,888.- 28,888.- 27,888.- 5,500.- 17,288.-
วันที่ 06-11 เม.ย. 62 28,888.- 28,888.- 27,888.- 5,500.- 17,288.-
วันที่ 10-15 เม.ย. 62 35,888.- 35,888.- 34,888.- 5,500.- 22,288.-
วันที่ 14-19 เม.ย. 62 27,888.- 27,888.- 26,888.- 5,500.- 18,588.-
วันที่ 19-24 เม.ย. 62 27,888.- 27,888.- 26,888.- 5,500.- 16,788.-
วันที่ 20-25 เม.ย. 62 27,888.- 27,888.- 26,888.- 5,500.- 16,788.-
วันที่ 26 เม.ย. – 01 พ.ค. 62 27,888.- 27,888.- 26,888.- 5,500.- 16,788.-
วันที่ 03-08 พ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,500.- 15,588.-
วันที่ 10-15 พ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,500.- 15,588.-
วันที่ 17-22 พ.ค. 62 26,888.- 26,888.- 25,888.- 5,500.- 17,588.-
วันที่ 24-29 พ.ค. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,500.- 15,588.-
วันที่ 01-06 มิ.ย. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,500.- 15,588.-
วันที่ 14-19 มิ.ย. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,500.- 15,588.-
วันที่ 21-26 มิ.ย. 62 24,888.- 24,888.- 23,888.- 5,500.- 15,588.-
วันที่ 12-17 ก.ค. 62 28,888.- 28,888.- 27,888.- 5,500.- 19,088.-
วันที่ 16-21 ก.ค. 62 26,888.- 26,888.- 25,888.- 5,500.- 17,588.-
วันที่ 26-31 ก.ค. 62 28,888.- 28,888.- 27,888.- 5,500.- 19,588.-
 ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 7,900.-
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน วีซ่า  

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,865 ครั้ง
Online : 84 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า