0

มีผู้ชม 11 ครั้ง
ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน ll WE
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿20,888.00 THB
ฉงชิ่ง อู่หลง หลุมฟ้าสามสะพานสวรรค์ ต้าจู๋ 5 วัน 4 คืน ll WE

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 16-20 ม.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 13,288.-
วันที่ 23-27 ม.ค. 62 20,888.- 20,888.- 20,888.- 5,000.- 13,288.-
วันที่ 30 ม.ค. – 03 ก.พ. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 14,288.-
วันที่ 22-26 ก.พ. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 13,488.-
วันที่01-05 มี.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 13,488.-
วันที่ 12-16 มี.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 13,488.-
วันที่ 15-19 มี.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 13,488.-
วันที่ 22-26 มี.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 13,488.-
วันที่ 27-31 มี.ค. 62 21,888.- 21,888.- 21,888.- 5,000.- 13,488.-
วันที่ 02-06 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 15,488.-
วันที่ 05-09 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 15,488.-
วันที่ 10-14 เม.ย. 62 29,888.- 29,888.- 29,888.- 5,000.- 19,988.-
วันที่ 11-15 เม.ย. 62 31,888.- 31,888.- 31,888.- 5,000.- 16,488.-
วันที่ 13-17 เม.ย. 62 31,888.- 31,888.- 31,888.- 5,000.- 16,488.-
วันที่ 14-18 เม.ย. 62 31,888.- 31,888.- 31,888.- 5,000.- 16,488.-
วันที่ 24-28 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 14,988.-
วันที่ 26-30 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 14,988.-
วันที่ 02-06 พ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.-
วันที่ 08-12 พ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.-
วันที่ 14-18 พ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.-
วันที่ 17-21 พ.ค. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 5,000.- 15,488.-
วันที่ 21-25 พ.ค. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.-
วันที่ 12-16 มิ.ย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.-
วันที่ 19-23 มิ.ย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.-
วันที่ 26-30 มิ.ย. 62 22,888.- 22,888.- 22,888.- 5,000.- 14,488.-

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,575 ครั้ง
Online : 93 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า