0

มีผู้ชม 24 ครั้ง
ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน ll MU
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2562
ราคา ฿16,888.00 THB

ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน (นั่งกระเช้า) เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า 5 วัน 3 คืน


วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
ท่านละ
ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
ผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่  02 – 06 พ.ย.61 17,888.- 20,888.- 20,888.- 4,500.- 9,888.-
วันที่  09 – 13 พ.ย.61 18,888.- 21,888.- 21,888.- 4,500.-     9,888.-
วันที่ 16 – 20 พ.ย.61 18,888.- 21,888.- 21,888.- 4,500.- 9,888.-
วันที่ 23 – 27 พ.ย.61 18,888.- 21,888.- 21,888.- 4,500.- 9,888.-
วันที่ 03 – 07 ธ.ค. 61 16,888.- 19,888.- 19,888.- 4,500.- 9,888.-
วันที่ 07 – 11 ธ.ค. 61 19,888.- 22,888.- 22,888.- 4,500.-    10,888.-
วันที่ 13 – 17 ธ.ค. 61 18,888.- 21,888.- 21,888.- 4,500.- 9,888.-
วันที่ 21 – 25 ธ.ค. 61 19,988.- 22,888.- 22,888.- 4,500.-    10,888.-
วันที่ 30ธ.ค.61–03 ม.ค.62 28,888.- 31,888.- 31,888.- 5,500.- 15,400.-
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 6,900.-
ราคานี้รวมรายการทัวร์+ ตั๋วเครื่องบิน +วีซ่า

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2018-12-12
จำนวนครั้งที่ชม : 598,320 ครั้ง
Online : 19 คน
จำนวนสินค้า : 636 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า