0

มีผู้ชม 98 ครั้ง
EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2563
ราคา ฿55,900.00THB
EASTERN EUROPE บินตรงการบินไทย 9 วัน 6 คืน 

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


 
กำหนดการเดินทาง  
 
ไฟล์ทบิน
ราคาผู้ใหญ่
/ เด็กพักกับผุ้ใหญ่ 1 ท่าน
(พักห้องละ 2ท่าน)
ราคาเด็กอายุ 2-11 ปีบริบูรณ์
เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
ราคาเด็กอายุ 2-11 ปีบริบูรณ์
ไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม
5-13มี.ค. 63  
 
 
 
 
 
 
TG924/TG937
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TG924/TG937
55,900 54,900 53,900 8,000
19 - 27มี.ค. 63 59,900 58,900 57,900 8,000
8 - 16เม.ย. 63 62,900 61,900 60,900 8,000
13 - 21เม.ย. 63 62,900 61,900 60,900 8,000
30 – 8 พ.ค. 63 62,900 61,900 60,900 9,900
21 – 29 พ.ค. 63 61,900 60,900 59,900 9,900
1 – 9 มิ.ย. 63 59,900 58,900 57,900 9,900
25 – 3 ก.ค. 63 61,900 60,900 59,900 9,900
7 – 15 ส.ค. 63 62,900 61,900 60,900 9,900
17 – 25 ก.ย. 63 60,900 59,900 58,900 9,900
8 – 16 ต.ค. 63 62,900 61,900 60,900 9,900
21 – 29 ต.ค. 63 62,900 61,900 60,900 9,900

ค้นหาสินค้า
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-05-08
จำนวนครั้งที่ชม : 1,253,681 ครั้ง
Online : 27 คน
จำนวนสินค้า : 400 รายการ
แอดไลน์สอบถาม