0

มีผู้ชม 35 ครั้ง
มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2คืน ll FD
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿14,999.00 THB
มาเก๊า ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2คืน ll FD

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
07 - 10 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
15,999 15,999 14,999 3,500
14 - 17 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
15,999 15,999 14,999 3,500
16 - 19 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
21 - 24 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
28 - 31 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
30 มี.ค. - 02 เม.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
05 - 08  เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
17,999 17,999 16,999 3,500
19 - 22  เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
26 - 29  เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
02 - 05 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
13,999 13,999 12,999 3,500
09 - 12 พฤษภาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
13,999 13,999 12,999 3,500
30 พ.ค. – 02 มิ.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
13,999 13,999 12,999 3,500
07 - 10 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
13,999 13,999 12,999 3,500
21 - 24 มิถุนายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
13,999 13,999 12,999 3,500
28 มิ.ย. - 01 ก.ค. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
13,999 13,999 12,999 3,500
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 679,038 ครั้ง
Online : 43 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า