0

มีผู้ชม 48 ครั้ง
มิงกาลาบา มัณฑเลย์ 3 วัน 2 คืน ll PG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2563
ราคา ฿11,999.00THB
มิงกาลาบา มัณฑเลย์ 3 วัน 2 คืน ll PG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ราคาเด็กเสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน)
ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดียวเพิ่ม
19-21 ก.ค. 62
26-28 ก.ค. 62
26-28 ก.ค. 62
11,999 บาท
12,500 บาท
12,900 บาท
11,999 บาท
12,500 บาท
12,900 บาท
11,499 บาท
12,000 บาท
12,400 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
02-04 ส.ค. 62
09-11ส.ค. 62
10-12 ส.ค. 62
16-18 ส.ค. 62
23-25 ส.ค. 62
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 62
11,999 บาท
12,500 บาท
12,500 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
12,500 บาท
12,500 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,499 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท
11,499 บาท
11,499 บาท
11,499 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
06-08 ก.ย. 62
13-15 ก.ย. 62
20-22 ก.ย. 62
27-29 ก.ย. 62
12,500 บาท
11,999 บาท
12,500 บาท
11,999 บาท
12,500 บาท
11,999 บาท
12,500 บาท
11,999 บาท
12,000 บาท
11,499 บาท
12,000 บาท
11,499 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
04-06 ต.ค. 62
11-13 ต.ค. 62
12-14 ต.ค. 62
18-20 ต.ค. 62
23-25 ต.ค. 62
25-27 ต.ค. 62
11,999 บาท
12,500 บาท
12,900 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
12,500 บาท
12,900 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,499 บาท
12,000 บาท
12,400 บาท
11,499 บาท
11,499 บาท
11,499 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
01-03 พ.ย. 62
08-10 พ.ย. 62
15-17 พ.ย. 62
22-24 พ.ย. 62
29 พ.ย.-01 ธ.ค. 62
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
11,499 บาท
11,499 บาท
11,499 บาท
11,499 บาท
11,499 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
06-08 ธ.ค. 62
07-09 ธ.ค. 62
13-15 ธ.ค. 62
20-22 ธ.ค. 62
27-29 ธ.ค. 62
28-30 ธ.ค. 62
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 63
12,500 บาท
12,500 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
15,900 บาท

15,900 บาท
15,900 บาท
12,500 บาท
12,500 บาท
11,999 บาท
11,999 บาท
15,900 บาท
15,900 บาท
15,900 บาท
12,000 บาท
12,000 บาท
11,499 บาท
11,499 บาท
15,400 บาท
15,400 บาท
15,400 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
1,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท
2,900 บาท

 

ค้นหาสินค้า
ADD LINE
ภาพประทับใจ
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-09-18
จำนวนครั้งที่ชม : 848,107 ครั้ง
Online : 15 คน
จำนวนสินค้า : 898 รายการ