0

มีผู้ชม 18 ครั้ง
สวิส  ออสเตรีย  เชก 8 วัน 6 คืน ll LX
รหัสสินค้า : 11 -18 เม.ย.//27 เม.ย. –4 พ.ค. 2562
ราคา ฿68,900.00 THB
สวิส  ออสเตรีย  เชก 8 วัน 6 คืน ll LX

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
การบริการ 21-28 มี.ค. 62
 
11-18 เม.ย. 62 27 เม.ย. – 4 พ.ค. 62
ราคาผู้ใหญ่ พักห้องคู่หรือ เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 68,900 75,900 72,900
ราคาเด็กอายุไม่เกิน 7 - 11 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) 65,900 72,900 69,900
ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 - 6 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) 62,900 69,900 66,900
ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง) โปรดสอบถาม
พักเดี่ยวชำระเพิ่มท่านละ 8,000 10,000 10,000
ราคาที่นั่งชั้นธุรกิจ (Business Class) ชำระเพิ่มจากราคาทัวร์ เริ่มต้นที่ท่านละ
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
95,000
ราคาทัวร์ไม่รวมตั๋ว (Land Only)
(BKK-ZRH//PRG-BKK)
43,900 45,900 47,900
ค่าวีซ่าเชงเก้น ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 3,200

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 679,072 ครั้ง
Online : 77 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า