0

มีผู้ชม 39 ครั้ง
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน llTG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ – ตุลาคม 2562
ราคา ฿62,900.00 THB
สวีเดน นอร์เวย์ เดนมาร์ค 8 วัน 5 คืน llTG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
 [มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง7ปี
[ไม่มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
14 - 21 พ.ค. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 42,900 13,500
04 -11 มิ.ย. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 42,900 13,500
21 -28 มิ.ย. 62 65,900 65,900 65,900 65,900 42,900 13,500
16-23 ส.ค.62 62,900 62,900 62,900 62,900 31,900 14,900
1-8 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 31,900 14,900
13-20 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 31,900 14,900
19-26 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 31,900 14,900
4-11 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 32,900 14,900
17-24 ต.ค. 62 63,900 63,900 63,900 63,900 32,900 14,900**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**


 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-05-22
จำนวนครั้งที่ชม : 706,034 ครั้ง
Online : 44 คน
จำนวนสินค้า : 478 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า