0

มีผู้ชม 76 ครั้ง
สุดยอด!! TAIWAN 4 วัน 3 คืน ll TG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2562
ราคา ฿22,999.00 THB
สุดยอด!! TAIWAN 4 วัน 3 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
01 – 04 พฤศจิกายน 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
15 – 18 พฤศจิกายน 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 22,999 22,999 22,999 5,500 12,900
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
06 – 09 ธันวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
07 – 10 ธันวาคม 2561 27,999 27,999 27,999 6,500 13,900
13 – 16 ธันวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
14 – 17 ธันวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
20 – 23 ธันวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
21 – 24 ธันวาคม 2561 23,999 23,999 23,999 5,500 12,900
28 – 31 ธันวาคม 2561 28,999 28,999 28,999 6,500 13,900
29 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,900
30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 31,999 31,999 31,999 8,000 17,900
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2018-12-12
จำนวนครั้งที่ชม : 598,302 ครั้ง
Online : 56 คน
จำนวนสินค้า : 636 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า