0

มีผู้ชม 14 ครั้ง
สุดโดน ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ll FD
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿11,888.00 THB
สุดโดน ฮ่องกง ลันเตา เซินเจิ้น 3 วัน 2 คืน ll FD

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก3-18ปี(เสริมเตียง) เด็ก3-18ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวมตั๋ว
 
01-03 มีนาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
02-04 มีนาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
08-10 มีนาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
09-11 มีนาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
15-17 มีนาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
16-18 มีนาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
22-24 มีนาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
23-25 มีนาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
29-31 มีนาคม 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
30 มี.ค.-01 เม.ษ. 2562 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
05-07 เมษายน 2019 14,888.- 17,888.- 17,888.- 5,000.- -  
12-14เมษายน 2019 18,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- -  
13-15เมษายน 2019 19,888.- 22,888.- 22,888.- 6,000.- -  
14-16เมษายน 2019 18,888.- 21,888.- 21,888.- 6,000.- -  
19-21เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
20-22เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
26-28เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
27-29เมษายน 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
03-05พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
04-06พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
10-12พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
11-13พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
18-20พฤษภาคม 2019 16,888.- 19,888.- 19,888.- 5,000.- -  
24-26พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
25-27พฤษภาคม 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
31 พ.ค.-02 มิ.ย. 2019 11,888.- 14,888.- 14,888.- 4,000.- -  
"ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 5,000 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน"  

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,551 ครั้ง
Online : 71 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า