0

มีผู้ชม 49 ครั้ง
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน ll TG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2563
ราคา ฿65,900.00THB
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


 
อัตราค่าบริการ Serenade East Europe
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน
โดยสายการบินไทย
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
วันที่21 - 30 มิ.ย. 62 71,900.- 71,900.- 71,900.- 49,900.- 17,500.-
วันที่ 23 ส.ค. 62 – 1 ก.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.-
วันที่ 20-29 ก.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.-
วันที่ 29 ก.ย. 62 - 8 ต.ค. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.-
วันที่ 13 - 22 ต.ค. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.-
วันที่ 25 ต.ค. 62 - 03 พ.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.-
วันที่ 27 ต.ค. 62 - 05 พ.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.-
วันที่ 30 ต.ค. 62 - 08 พ.ย. 62 67,900.- 67,900.- 67,900.- 45,900.- 17,500.-
วันที่ 22 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 9,500.-
วันที่ 24 พ.ย. 62 - 03 ธ.ค. 62 65,900.- 65,900.- 65,900.- 43,900.- 9,500.-
วันที่ 22-31 ธ.ค. 62 76,900.- 76,900.- 76,900.- 48,900.- 13,900.-
วันที่ 26ธ.ค. 62 – 4 ม.ค 63 76,900.- 76,900.- 76,900.- 48,900.- 13,900.-
โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล

ค้นหาสินค้า
ADD LINE
ภาพประทับใจ
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-08-21
จำนวนครั้งที่ชม : 808,916 ครั้ง
Online : 84 คน
จำนวนสินค้า : 879 รายการ