0

มีผู้ชม 23 ครั้ง
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน ll TG
รหัสสินค้า : มิถุนายน - พฤศจิกายน 2562
ราคา ฿62,900.00 THB
ออสเตรีย ฮังการี สโลวัก เชก เยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ 10 วัน 7 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
 [มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง7ปี
[ไม่มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
21 - 30 มิ.ย. 62 66,999 66,999 66,999 66,999 44,999 12,500
26 ก.ค.- 4 ส.ค. 62 69,900 69,900 69,900 69,900 36,900 17,500
16-25 ส.ค.62  62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500
23 ส.ค. – 1 ก.ย.62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500
20-29 ก.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500
29 ก.ย. – 8 ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500
11-20 ต.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500
25 ต.ค. -3 พ.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500
27 ต.ค. -5 พ.ย. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500
30 ต.ค.- 8 พ.ย.62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500
22 พ.ย. – 1 ธ.ค. 62 62,900 62,900 62,900 62,900 36,900 17,500**โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล**

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-05-22
จำนวนครั้งที่ชม : 706,015 ครั้ง
Online : 30 คน
จำนวนสินค้า : 478 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า