0

มีผู้ชม 40 ครั้ง
ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า (ส้มหวาน) 3 วัน 2 คืน ll FD
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มกราคม 2563
ราคา ฿13,999.00 THB
ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า (เลสโก ส้มหวาน) 3 วัน 2 คืน ll FD 

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ราคาจอยแลนด์
ไม่ใช้ตั๋ว
พักเดี่ยวเพิ่ม
01 - 03 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000
14 - 16 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000
15 - 17 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000
21 - 23 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000
22 - 24 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000
28 - 30 มิถุนายน  2562 13,999 13,999 7,999 4,000
29 มิ.ย. -  01 ก.ค. 2562 13,999 13,999 7,999 4,000
05 - 07 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
06 - 08 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
12 - 14 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
13 - 15 กรกฏาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
27 -29 กรกฏาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000
10 - 12 สิงหาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000
16 - 18 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
17 - 19 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
23 - 25 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
24 - 26 สิงหาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
30 ส.ค. - 01 ก.ย.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
31 ส.ค. - 02 ก.ย.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
06 - 08 กันยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000
07 - 09 กันยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000
13 - 15 กันยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000
14 - 16 กันยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000
20 - 22 กันยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000
21 - 23 กันยายน  2562 14,999 14,999 8,999 4,000
11 - 13 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000
12 - 14 ตุลาคม  2562 18,999 18,999 8,999 4,000
18 - 20 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000
19 - 21 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000
25 - 27 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000
26 - 28 ตุลาคม  2562 16,999 16,999 8,999 4,000
01 - 03 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
02 - 04 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
08 - 10 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
09 - 11 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
15 - 17 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
16 - 18 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
22 - 24 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
23 - 25 พฤศจิกายน  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
29 พ.ย. - 01 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
30 พ.ย. - 02 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
05 - 07 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
06 - 08 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
07 - 09 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
08 - 10 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
13 - 15 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
14 - 16 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
20 - 22 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
21 - 23 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
22 - 24 ธันวาคม  2562 15,999 15,999 8,999 4,000
27 - 29 ธันวาคม  2562 19,999 19,999 11,999 5,000
28 - 30 ธันวาคม  2562 21,999 21,999 13,999 5,000
29 - 31 ธันวาคม  2562 21,999 21,999 11,999 5,000
30 ธ.ค. 2562 - 01 ม.ค.  2563 23,999 23,999 11,999 5,000
31 ธ.ค. 2562 - 02 ม.ค.  2563 23,999 23,999 11,999 5,000
03 - 05 มกราคม 2563 14,999 14,999 8,999 4,000
04 - 06 มกราคม 2563 14,999 14,999 8,999 4,000
10 - 12 มกราคม 2563 15,999 15,999 8,999 4,000
11 - 13 มกราคม 2563 15,999 15,999 8,999 4,000
17 - 19 มกราคม 2563 15,999 15,999 8,999 4,000
 
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-06-20
จำนวนครั้งที่ชม : 739,209 ครั้ง
Online : 27 คน
จำนวนสินค้า : 511 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า