0

มีผู้ชม 8 ครั้ง
ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ll HX
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿15,999.00 THB
ฮ่องกง นองปิง 3 วัน 2 คืน ll HX

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
03 – 05 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
17 – 19 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
24 – 26 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
08 – 10 ธันวาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
18,999 18,999 17,999 5,000
09 – 11 ธันวาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
16,999 16,999 15,999 5,000
14 – 16 ธันวาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
16,999 16,999 15,999 5,000
21 – 23 ธันวาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
16,999 16,999 15,999 5,000
28 – 30 ธันวาคม 2561 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
21,999 21,999 20,999 5,000
30 ธ.ค. 61 – 01 ม.ค. 62 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
23,999 23,999 22,999 5,000
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 62 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
23,999 23,999 22,999 5,000
11 – 13 มกราคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
18 – 20 มกราคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
25 – 27 มกราคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
28 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
08 – 10 มีนาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
15,999 15,999 14,999 5,000
15 – 17 มีนาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
16,999 16,999 15,999 5,000
22 – 24 มีนาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
16,999 16,999 15,999 5,000
23 – 25 มีนาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX761 (23.50-02.20)
16,999 16,999 15,999 5,000
29 – 31 มีนาคม 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
16,999 16,999 15,999 5,000
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 ขาไป    HX768 (08.25-12.10)
ขากลับ HX769 (00.35-02.35)
16,999 16,999 15,999 5,000
 


 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-18
จำนวนครั้งที่ชม : 611,763 ครั้ง
Online : 66 คน
จำนวนสินค้า : 572 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า