0

มีผู้ชม 95 ครั้ง
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน ll  CX
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿17,900.00 THB
ฮ่องกง ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน ll CX
 
วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
25 - 27 มกราคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
26 - 28 มกราคม 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
26 - 28 มกราคม 2562
(BUS B)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
18,900 18,900 17,900 5,000
15 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
16 - 18 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
18,900 18,900 17,900 5,000
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2562
(BUS B)
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX703 (20.00-22.10)
18,900 18,900 17,900 5,000
22 - 24 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
03 – 05 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
17,900 17,900 16,900 5,000
09 - 11 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
10 - 12 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
17,900 17,900 16,900 5,000
15 - 17 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
16 - 18 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
17 - 19 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
22 - 24 มีนาคม 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
22 - 24 มีนาคม 2562
(BUS B)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
23 - 25 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
24 - 26 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
18,900 18,900 17,900 5,000
29 - 31 มีนาคม 2562
(BUS A)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
29 - 31 มีนาคม 2562
(BUS B)
ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
19,900 19,900 18,900 5,000
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,900 19,900 18,900 5,000
31 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
18,900 18,900 17,900 5,000
12 – 14 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
26,900 26,900 25,900 5,000
13 – 15 เมษายน 2562
(BUS A)
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX613 (17.55-20.00)
26,900 26,900 25,900 5,000
13 – 15 เมษายน 2562
(BUS B)
ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
26,900 26,900 25,900 5,000
14 – 16 เมษายน 2562 ขาไป    CX700 (08.15-12.15)
ขากลับ CX703 (19.50-2145)
26,900 26,900 25,900 5,000
15 – 17 เมษายน 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
25,900 25,900 24,900 5,000
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-02-19
จำนวนครั้งที่ชม : 631,080 ครั้ง
Online : 55 คน
จำนวนสินค้า : 676 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า