0

มีผู้ชม 9 ครั้ง
ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน ll CX
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿16,900.00 THB
ฮ่องกง ลันเตา หลี่หยุ่นมุ่น 3 วัน ll CX

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 ขาไป    CX614 (13.05-16.45)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
16,900 16,900 15,900 5,000
14 – 16 ธันวาคม 2561 ขาไป    CX614 (13.05-16.45)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
17,900 17,900 16,900 5,000
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
(BUS A)
ขาไป    CX614 (13.05-16.45)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
17,900 17,900 16,900 5,000
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562
(BUS B)
ขาไป    CX614 (13.05-16.45)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,900 17,900 16,900 5,000
08 – 10 มีนาคม 2562 ขาไป    CX614 (13.05-16.45)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
17,900 17,900 16,900 5,000
15 – 17 มีนาคม 2562 ขาไป    CX614 (13.05-16.45)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
17,900 17,900 16,900 5,000
22 – 24 มีนาคม 2562 ขาไป    CX614 (13.05-16.45)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
17,900 17,900 16,900 5,000
29 – 31 มีนาคม 2562 ขาไป    CX614 (13.05-16.45)
ขากลับ CX703 (19.50-21.45)
17,900 17,900 16,900 5,000
 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-02-19
จำนวนครั้งที่ชม : 631,068 ครั้ง
Online : 43 คน
จำนวนสินค้า : 676 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า