0

มีผู้ชม 36 ครั้ง
ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3คืน ll CX
ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3คืน ll CX
รหัสสินค้า : ขณะนี้- มีนาคม 2562
ราคา ฿14,999.00 THB
ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3คืน ll CX

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
03 – 06 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
10 - 13 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
15 – 18 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 3,500
17 – 20 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 3,500
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 3,500
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
14,999 14,999 13,999 3,500
07 – 10 ธันวาคม 2561 ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
17,999 17,999 16,999 3,500
09 – 12 ธันวาคม 2561 ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
15,999 15,999 14,999 3,500
13 – 16 ธันวาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
15,999 15,999 14,999 3,500
15 – 18 ธันวาคม 2561 ขาไป    CX700 (08.15-12.10)
ขากลับ CX617 (21.35-23.35)
15,999 15,999 14,999 3,500
20 – 23 ธันวาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
22 – 25 ธันวาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
28 – 31 ธันวาคม 2561 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
19,999 19,999 18,999 3,500
30 ธ.ค. 61 – 02 ม.ค. 62 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
21,999 21,999 20,999 3,500
12 – 15 มกราคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 3,500
17 – 20 มกราคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 3,500
19 – 22 มกราคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
14,999 14,999 13,999 3,500
24 – 27 มกราคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
26 – 29 มกราคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
07 – 10 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
15,999 15,999 14,999 3,500
14 – 17 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX709 (22.25-00.15)
15,999 15,999 14,999 3,500
16 – 19 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
21 – 24 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
28 – 31 มีนาคม 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 ขาไป    CX616 (06.30-10.15)
ขากลับ CX617 (21.35-23.40)
15,999 15,999 14,999 3,500
 

 
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-18
จำนวนครั้งที่ชม : 611,798 ครั้ง
Online : 100 คน
จำนวนสินค้า : 572 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า