0

มีผู้ชม 57 ครั้ง
ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll  EK
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿21,900.00 THB
ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll  EK

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียดเที่ยวบิน ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ไม่เสริมเตียง)
1-3  มีนาคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  21,900 8,000 20,900 19,900
2-4  มีนาคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  21,900 8,000 20,900 19,900
8-10  มีนาคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  21,900 8,000 20,900 19,900
9-11  มีนาคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  21,900 8,000 20,900 19,900
15-17  มีนาคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  21,900 8,000 20,900 19,900
16-18  มีนาคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  21,900 8,000 20,900 19,900
22-24  มีนาคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  21,900 8,000 20,900 19,900
23-25  มีนาคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  21,900 8,000 20,900 19,900
29-31  มีนาคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  21,900 8,000 20,900 19,900
30 มี.ค. – 1 เม.ย. 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  21,900 8,000 20,900 19,900
5-7  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  22,900 8,000 21,900 20,900
6-8  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  22,900 8,000 21,900 20,900
8-10  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  22,900 8,000 21,900 20,900
10-12  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  22,900 8,000 21,900 20,900
11-13  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  22,900 8,000 21,900 20,900
12-14  เมษายน  2562 ขาไป   CX700 (08.15-12.10)
ขากลับCX709 (22.25-00.20)
  30,900 โปรแกรมพิเศษ ช่วงเทศกาล
บินไฟล์ทเช้า
13-15  เมษายน  2562 ขาไป   CX616 (06.35-10.25)
ขากลับCX613 (18.35-20.35)
  30,900
13-15  เมษายน  2562 ขาไป   TG600 (08.00-11.45)
ขากลับTG607 (20.45-22.25)
  30,900
13-15  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  28,900 10,000 27,900 26,900
14-16  เมษายน  2562 ขาไป   CX700 (08.15-12.10)
ขากลับCX703 (19.50-21.50)
  30,900 โปรแกรมพิเศษ ช่วงเทศกาล
บินไฟล์ทเช้า
15-17  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  28,900 10,000 27,900 26,900
16-18  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  22,900 8,000 21,900 20,900
19-21  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  21,900 8,000 20,900 19,900
20-22 เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  21,900 8,000 20,900 19,900
26-28  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  21,900 8,000 20,900 19,900
27-29  เมษายน  2562 ขาไป   EK384 (14.00-18.05)
ขากลับEK385 (21.30-23.45)
  21,900 8,000 20,900 19,900

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,507 ครั้ง
Online : 30 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า