0

มีผู้ชม 27 ครั้ง
ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน ll EK
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา ฿19,900.00 THB
ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน ll EK

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ม่เสริมเตียง)
   2-4 พฤศจิกายน 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  9-11 พฤศจิกายน 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  16-18 พฤศจิกายน 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  23-25 พฤศจิกายน 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
30 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
   1-3  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  8-10  ธันวาคม  2561
(หยุดวันรัฐธรรมนูญ)
ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  20,900 8,000 19,900 18,900
  9-11  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  14-16  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  21-23  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  22,900  10,000 21,900 20,900
  23-25  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  22,900    10,000 21,900 20,900
  26-28  ธันวาคม  2561 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  22,900  10,000 21,900 20,900
  28-30 ธันวาคม  2561 ขาไป   CX616 (06.40-10.15)
ขากลับCX617 (21.35-23.40)

 
   25,900 โปรแกรมพิเศษบินไฟล์ทเช้า
  28-30 ธันวาคม  2561 ขาไป   CX700 (08.25-12.10)
ขากลับCX709 (22.00-00.05)

 
   25,900
  30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ขาไป   CX616 (06.40-10.15)
ขากลับCX617 (21.35-23.40)

 
   25,900
  30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ขาไป   CX700 (08.25-12.10)
ขากลับCX703 (20.00-22.10)

 
   25,900
  30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
    25,900  12,000 24,900 23,900
  การันตี COUNTDOWN HONG KONG DEC'31  พักโรงแรม  PRUDENTIAL  HOTEL
***จบการเคาท์ดาวน์จะมีการปิดถนนนาธานทั้งเส้น..ลูกค้าต้องเดินกลับโรงแรมนะคะ***
 

 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(เสริมเตียง)
เด็ก 1 ท่านพักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน
(ม่เสริมเตียง)
      4-6  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  11-13  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  18-20  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  25-27  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  26-28  มกราคม  2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
    8-10 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  15-17  กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  16-18  กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  22-24  กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
  23-25  กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป   EK384 (13.45-17.40)
ขากลับEK385 (21.00-23.15)
  19,900 8,000 18,900 17,900
 

ฮ่องกง เกาะลันเตา กระเช้านองปิง 3 วัน 2 คืน ll CX

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง รายละเอียด
เที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ห้องละ 2-3 ท่าน พักเดี่ยว
  28-30 ธันวาคม  2561 ขาไป   CX616 (06.40-10.15)
ขากลับCX617 (21.35-23.40)

 
   25,900  12,000
  28-30 ธันวาคม  2561 ขาไป   CX700 (08.25-12.10)
ขากลับCX709 (22.00-00.05)

 
   25,900  12,000
  30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ขาไป   CX616 (06.40-10.15)
ขากลับCX617 (21.35-23.40)

 
   25,900  12,000
  30 ธ.ค. 61 - 1 ม.ค. 62 ขาไป   CX700 (08.25-12.10)
ขากลับCX703 (20.00-22.10)

 
   25,900  12,000
การันตี Count Down Hongkong Dec'31 พักโรงแรม  PRUDENTIAL  HOTEL

 
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-18
จำนวนครั้งที่ชม : 611,700 ครั้ง
Online : 5 คน
จำนวนสินค้า : 572 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า