0

มีผู้ชม 5 ครั้ง
เกาหลีโอปป้า เช็คอินซากูระ 5 วัน 3 คืน ll TW
รหัสสินค้า : มีนาคม - เมษายน 2563
ราคา ฿12,990.00THB
เกาหลีโอปป้า เช็คอินซากูระ 5 วัน 3 คืน ll TW

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด - ต่ำสุด
เดือนมีนาคม - เดือนเมษายน 2563
06 - 11 มีนาคม 2563 13,990 5,490 11 - 0
10 - 15 มีนาคม 2563 12,990 5,490 12 - 1
24 - 29 มีนาคม 2563 13,990 5,490 15 - 0
26 - 31 มีนาคม 2563 14,990 5,490 11 - 0
27 มีนาคม - 01 เมษายน 2563 14,990 5,490 12 - 1
30 มีนาคม - 04 เมษายน 2563 14,990 5,490 13 - 2
06 - 11 เมษายน 2563 15,990 5,490 17 - 5
07 - 12 เมษายน 2563 15,990 5,490 17 - 5
08 - 13 เมษายน 2563 15,990 5,490 17 - 5
10 - 15 เมษายน 2563 21,990 5,490 17 - 5
11 - 16 เมษายน 2563 21,990 5,490 17 - 5
13 - 18 เมษายน 2563 14,990 5,490 17 - 5
14 - 19 เมษายน 2563 14,990 5,490 17 - 5
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ราคาต่อท่าน)
อุณหภูมิเฉลี่ย สูงสุด - ต่ำสุด
15 - 20 เมษายน 2563 14,990 5,490 17 - 5
21 - 26 เมษายน 2563 14,990 5,490 17 - 5
23 - 28 เมษายน 2563 14,990 5,490 17 - 5
24 - 29 เมษายน 2563 14,990 5,490 17 - 5

 

ค้นหาสินค้า
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2020-01-25
จำนวนครั้งที่ชม : 1,045,290 ครั้ง
Online : 25 คน
จำนวนสินค้า : 743 รายการ
แอดไลน์สอบถาม