0

มีผู้ชม 17 ครั้ง
เซี่ยงไฮ้ ไฉไล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน ll CA
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿16,888.00 THB
เซี่ยงไฮ้ ไฉไล สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 4 วัน 3 คืน ll CA

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 09 – 12 มี.ค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.-
วันที่ 23 – 26 มี.ค. 62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.-
วันที่ 30 มี.ค.– 02 เม.ย.62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,588.- 8,988.-
วันที่ 06 – 09 เม.ย. 62 19,888.- 19,888.- 19,888.- 3,588.- 10,988.-
วันที่ 12 – 15 เม.ย. 62 24,888.- 24,888.- 24,888.- 3,988.- 11,488.-
วันที่ 14 – 17 เม.ย. 62 23,888.- 23,888.- 23,888.- 3,988.- 10,488.-
วันที่ 27 – 30 เม.ย. 62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,588.- 8,988.-
วันที่ 01-04 พ.ค.62 17,888.- 17,888.- 17,888.- 3,588.- 8,988.-
วันที่ 18-21 พ.ค.62 18,888.- 18,888.- 18,888.- 3,588.- 9,988.-
วันที่ 25-28 พ.ค.62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.-
วันที่ 08-11 มิ.ย.62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.-
วันที่ 22-25 มิ.ย.62 16,888.- 16,888.- 16,888.- 3,588.- 7,988.-
ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 5,888.-
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 679,066 ครั้ง
Online : 71 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า