0

มีผู้ชม 8 ครั้ง
โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน ll SL
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿14,900.00 THB
โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน ll SL

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
ตารางและวันเดินทาง ไต้หวัน 2 อุทยานอุทยานอาลีซาน อุทยานเย๋หลิ่ว
ทะเลสาบสุริยันจันทรา 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
28 ธ.ค. 61 01 ม.ค. 62 25 20,900 20,900 20,500 6,000
29 ธ.ค.61 02 ม.ค.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000
30 ธ.ค.61 03 ม.ค.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000
04 ม.ค.62 08 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
05 ม.ค.62 09 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
06 ม.ค.62 10 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
11 ม.ค.62 15 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
12 ม.ค.62 16 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
13 ม.ค.62 17 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
18 ม.ค.62 22 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
    19 ม.ค.62 23 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
20 ม.ค.62 24 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
25 ม.ค.62 29 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
26 ม.ค.62 30 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
    27 ม.ค.62 31 ม.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
01 ก.พ.62 05 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000
02 ก.พ.62 06 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000
03 ก.พ.62 07 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000
08 ก.พ.62 12 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000
09 ก.พ.62 13 ก.พ.62 25 20,900 20,900 20,500 6,000
10 ก.พ.62 14 ก.พ.62 25 17,900 17,900 17,500 6,000
15 ก.พ.62 19 ก.พ.62 25 16,900 16,900 16,500 4,000
16 ก.พ.62 20 ก.พ.62 25 16,900 16,900 16,500 4,000
17 ก.พ.62 21 ก.พ.62 25 16,900 16,900 16,500 4,000
22 ก.พ.62 26 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
23 ก.พ.62 27 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
24 ก.พ.62 28 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
01 มี.ค.62 05 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
02 มี.ค.62 06 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
03 มี.ค.62 07 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
08 มี.ค.62 12 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
09 มี.ค.62 13 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
10 มี.ค.62 14 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
15 มี.ค.62 19 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
16 มี.ค.62 20 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
17 มี.ค.62 21 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
22 มี.ค.62 26 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
23 มี.ค.62 27 มี.ค.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-02-19
จำนวนครั้งที่ชม : 631,065 ครั้ง
Online : 40 คน
จำนวนสินค้า : 676 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า