0

มีผู้ชม 3 ครั้ง
โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป 5 วัน 3 คืน ll SL
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿13,900.00 THB
โปรน้องใหม่ บินสบายไป ไทเป 5 วัน 3 คืน ll SL

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
ตารางวันเดินทาง ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยันจันทราอุทยานเย๋หลิ่วหมู่บ้านโบราณ
จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี 5วัน 3 คืน โดยสายการบิน LION AIR (SL)
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
04 ม.ค.62 08 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
05 ม.ค.62 09 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
06 ม.ค.62 10 ม.ค.62 25 13,900 13,900 13,500 4,000
11 ม.ค.62 15 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
12 ม.ค.62 16 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
13 ม.ค.62 17 ม.ค.62 25 13,900 13,900 13,500 4,000
18 ม.ค.62 22 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
19 ม.ค.62 23 ม.ค.62 25 13,900 13,900 13,500 4,000
    20 ม.ค.62 24 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
25 ม.ค.62 29 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
26 ม.ค.62 30 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
    27 ม.ค.62 31 ม.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
01 ก.พ.62 05 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000
02 ก.พ.62 06 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000
03 ก.พ.62 07 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000
08 ก.พ.62 12 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000
09 ก.พ.62 13 ก.พ.62 25 19,900 19,900 19,500 6,000
10 ก.พ.62 14 ก.พ.62 25 16,900 16,900 16,500 6,000
15 ก.พ.62 19 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
16 ก.พ.62 20 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
17 ก.พ.62 21 ก.พ.62 25 15,900 15,900 15,500 4,000
22 ก.พ.62 26 ก.พ.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
23 ก.พ.62 27 ก.พ.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
24 ก.พ.62 28 ก.พ.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
01 มี.ค.62 05 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
02 มี.ค.62 06 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
03 มี.ค.62 07 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
08 มี.ค.62 12 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
09 มี.ค.62 13 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
10 มี.ค.62 14 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
15 มี.ค.62 19 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
16 มี.ค.62 20 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
17 มี.ค.62 21 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
22 มี.ค.62 26 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000
23 มี.ค.62 27 มี.ค.62 25 14,900 14,900 14,500 4,000

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-02-19
จำนวนครั้งที่ชม : 631,112 ครั้ง
Online : 84 คน
จำนวนสินค้า : 676 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า