0

มีผู้ชม 28 ครั้ง
ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน ll TG
รหัสสินค้า : 05 – 09 ธค. 2561,20 – 24 มี.ค. , 21 – 25 มี.ค. 2562
ราคา ฿35,900.00 THB
ไต้หวัน อาหลี่ซัน ทานอาหารมิชลินสตาร์ 5 วัน 4 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็ก2-12 ปี(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็ก2-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
05-09 ธันวาคม 2561 35,900.- 35,900.- 33,900.- 7,500.- 19,600.-
20-24 มีนาคม 2562 35,888.- 35,888.- 35,888.- 8,500.- 21,888.-
21-24 มีนาคม 2562 35,888.- 35,888.- 35,888.- 8,500.- 21,888.-
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 7,000.-
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน
 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-18
จำนวนครั้งที่ชม : 611,781 ครั้ง
Online : 83 คน
จำนวนสินค้า : 572 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า