0

มีผู้ชม 33 ครั้ง
BANA HILLS WOW WOW 3D2N ll PG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿11,999.00 THB
BANA HILLS WOW WOW 3D2N ll PG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการ
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
 
 
พักเดี่ยวเม
ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
12 – 14 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 8,999
19 – 21 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
22 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
23 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
02 – 04 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
09 – 11 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
15 – 17 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
16 – 18 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
22 – 24 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
23 – 25 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
29 – 31 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
13 – 15 เมษายน 2562 18,999 18,999 18,999 4,500 12,999
14 – 16 เมษายน 2562 18,999 18,999 18,999 4,500 12,999
26 – 28 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
27 – 29 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 9,999
 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,873 ครั้ง
Online : 91 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า