0

มีผู้ชม 23 ครั้ง
BEIJING WOW TG PROMOTION 5 วัน 3 คืน ll TG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿15,888.00 THB
BEIJING WOW TG PROMOTION 5 วัน 3 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2 – 3 ท่าน
ท่านละ
ผู้เดินทางอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
ผู้เดินทางอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 01 – 05 มี.ค.62 16,888 19,888 19,888 4,000 6,888
วันที่ 07 – 11 มี.ค.62 15,888 18,888 18,888 4,000 5,888
วันที่ 08 – 12 มี.ค.62 16,888 19,888 19,888 4,000 6,888
วันที่ 14 – 18 มี.ค.62 15,888 18,888 18,888 4,000 7,888
วันที่ 15 – 19 มี.ค.62 16,888 19,888 19,888 4,000 6,888
วันที่ 21 – 25 มี.ค.62 16,888 19,888 19,888 4,000 6,888
วันที่ 22 – 26 มี.ค.62 16,888 19,888 19,888 4,000 6,888
วันที่28 มี.ค.-01 เม.ย.62 16,888 19,888 19,888 4,000 6,888
วันที่29 มี.ค.-02 เม.ย.62 17,888 20,888 20,888 4,000 7,888
วันที่ 04-08 เม.ย.62 21,888 24,888 24,888 4,000 9,888
วันที่ 26-30 เม.ย.62 20,888 23,888 23,888 4,000 8,888
วันที่ 01-05 พ.ค.62 21,888 24,888 24,888 4,000 9,888
วันที่ 09-13 พ.ค.62 20,888 23,888 23,888 4,000 8,888
วันที่ 16-20 พ.ค.62 21,888 24,888 24,888 4,000 9,888
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 4,888.-
ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน)
 
 


 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 679,061 ครั้ง
Online : 66 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า