0

มีผู้ชม 77 ครั้ง
Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน ll BI
Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน ll BI
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿17,888.00 THB
Brunei The Golden Legacy 3 วัน 2 คืน ll BI

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็ก 8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 08-10 มี.ค. 62 17,888 17,888 17,888 4,900 9,888
วันที่ 22-24 มี.ค. 62 19,888 19,888 19,888 4,900 9,888
วันที่ 05-07 เม.ย. 62 18,888 18,888 18,888 4,900 10,688
วันที่ 12-14 เม.ย. 62 19,888 19,888 19,888 4,900 11,688
วันที่ 26-28 เม.ย. 62 17,888 17,888 17,888 4,900 9,688
วันที่ 03-05 พ.ค. 62 17,888 17,888 17,888 4,900 9,688
วันที่ 17-19 พ.ค. 62 18,888 18,888 18,888 4,900 10,688
วันที่ 24-26 พ.ค. 62 17,888 17,888 17,888 4,900 9,688
***  ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ ] ท่านละ 8,000.- ราคานี้รวมรายการทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน ***
 
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,861 ครั้ง
Online : 80 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า