0

มีผู้ชม 26 ครั้ง
CLASSIC CHRISTMAS ILLUMINATIONS 6 วัน 4 คืน ll JL
รหัสสินค้า : 20-25 ธันวาคม 2562 ( วันคริสต์มาส )
ราคา ฿62,900.00THB
CLASSIC CHRISTMAS ILLUMINATIONS 6 วัน 4 คืน ll JL

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
ตาราง
การเดินทาง
2562
ผู้เดินทาง ราคา (บาท l ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม
(บาท)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวม
+‚

ราคาทัวร์
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
‚
ราคาตั๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
ชั้นประหยัด
รวมภาษีเชื้อเพลิง
20-25 ธ.ค. ผู้ใหญ่ 62,900 39,000 23,900 6,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 59,900 39,000 20,900
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 49,900 29,000 20,900
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียง ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งรถโค้ช  5,500

 


 

ค้นหาสินค้า
ADD LINE
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-12-13
จำนวนครั้งที่ชม : 979,800 ครั้ง
Online : 65 คน
จำนวนสินค้า : 667 รายการ