0

มีผู้ชม 49 ครั้ง
DELIGHT SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน ll FD
รหัสสินค้า : ขณะนี้-ปีใหม่ 2562
ราคา ฿11,888.00 THB
DELIGHT SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน ll FD

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
14 – 17 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
21 – 24 มิถุนายน 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
07 – 10 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
14 – 17 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
27 – 30 กรกฎาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888
04 – 07 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
16 – 19 สิงหาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
25 – 28 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 9,588
06 – 09 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
13 – 16 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
20 – 23 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
04 – 07 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
06 – 09 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
18 - 21 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
20 – 23 ตุลาคม 2561 15,888 15,888 15,888 3,000 11,888
25 – 28 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
26 – 29 ตุลาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
08 – 11 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588
24 – 27 พฤศจิกายน 2561 13,888 13,888 13,888 3,000 10,588
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
05 – 08 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
07 – 10 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,000 10,888
13 – 16 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
14 – 17 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
20 – 23 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
21 – 24 ธันวาคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
27 – 30 ธันวาคม 2561 14,888 14,888 14,888 3,500 10,888
28 – 31 ธันวาคม 2561 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 16,888 16,888 16,888 3,500 12,588
31 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2562 15,888 15,888 15,888 3,500 11,888
12 – 15 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888
18 – 21 มกราคม 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,888

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2018-10-22
จำนวนครั้งที่ชม : 577,425 ครั้ง
Online : 10 คน
จำนวนสินค้า : 663 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า