0

มีผู้ชม 24 ครั้ง
DIVA SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน ll FD
รหัสสินค้า : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿11,999.00 THB
DIVA SOUTH VIETNAM 4 วัน 3 คืน ll FD

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
16 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
02 – 05 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
07 – 10 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
08 – 11 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
15 – 18 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
22 – 25 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
28 – 31 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
05 – 08 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999
06 – 09 เมษายน 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999
11 – 14 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999
12 – 15 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999
13 – 16 เมษายน 2562 16,999 16,999 16,999 4,000 12,999
19 – 22 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
03 – 06 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
10 – 13 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
17 – 20 พฤษภาคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,500 9,999
24 – 27 พฤษภาคม 2562 12,999 12,999 12,999 3,500 8,999
07 – 10 มิถุนายน 2562 10,999 10,999 10,999 3,500 7,999
21 – 24 มิถุนายน 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
28 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562 11,999 11,999 11,999 3,500 7,999
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-02-19
จำนวนครั้งที่ชม : 631,040 ครั้ง
Online : 15 คน
จำนวนสินค้า : 676 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า