0

มีผู้ชม 14 ครั้ง
Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5 วัน 2 คืน ll PR
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿15,888.00 THB
Enjoy Free Day ฟิลิปปินส์ เซบู โบโฮล 5 วัน 2 คืน ll PR

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็ก 8-12 ปี(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็ก 8-12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 23-27 มี.ค. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888
วันที่ 06-10 เม.ย. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888
วันที่ 13-17 เม.ย. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888
วันที่ 18-22 พ.ค. 62 15,888 15,888 15,888 4,500 8,888
***  ราคาเด็กทารก [ อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ ] ท่านละ 5,000.-  ราคานี้รวมรายการทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน ***

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,557 ครั้ง
Online : 77 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า