0

มีผู้ชม 1 ครั้ง
EXCLUSINE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน ll XW
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿20,999.00 THB
EXCLUSINE IN TAIWAN 7 วัน 5 คืน ll XW

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
 
รายละเอียดเที่ยวบิน
ผู้ใหญ่ และเด็ก
ห้องละ 2-3 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
07 – 13 มกราคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
20,999 6,000 12,999
14 – 20 มกราคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
20,999 6,000 12,999
18 – 24 มกราคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
20,999 6,000 12,999
23 – 29 มกราคม 2562 ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)
20,999 6,000 12,999
10 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)
21,999 7,000 13,999
13 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)
22,999 8,000 14,999
18 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
22,999 8,000 14,999
23 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562 ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)
21,999 7,000 13,999
27 ก.พ. – 05 มี.ค. 2562 ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)
22,999 8,000 14,999
01 – 07 มีนาคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
22,999 8,000 14,999
04 – 10 มีนาคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
21,999 7,000 13,999
08 – 14 มีนาคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
21,999 7,000 13,999
11 – 17 มีนาคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
21,999 7,000 13,999
15 – 21 มีนาคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
21,999 7,000 13,999
18 – 24 มีนาคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
21,999 7,000 13,999
22 – 28 มีนาคม 2562 ขาไป    XW182 (00.30 – 08.10)
ขากลับ  XW181 (09.10 – 12.00)
21,999 7,000 13,999
23 – 29 มีนาคม 2562 ขาไป    XW182 (02.25 – 07.05)
ขากลับ  XW181 (06.40 – 09.30)
21,999 7,000 13,999
 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-18
จำนวนครั้งที่ชม : 611,736 ครั้ง
Online : 39 คน
จำนวนสินค้า : 572 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า