0

มีผู้ชม 107 ครั้ง
FIRST SNOW IN SEORAK 5 วัน 3 คืน ll LJ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2563
ราคา ฿14,999.00THB
FIRST SNOW IN SEORAK 5 วัน 3 คืน ll LJ

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
กำหนดการเดินทาง
พฤศจิกายน 2562
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
วันที่ 11 – 15 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 12 – 16 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 13 – 17 พฤศจิกายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000
วันที่ 14 – 18 พฤศจิกายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000
วันที่ 15 – 19 พฤศจิกายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000
วันที่ 16 – 20 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 17 – 21 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 18– 22 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 19 – 23 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 20 – 24 พฤศจิกายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000
วันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2562 15,999 15,999 15,999 5,000
วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 24 –28  พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 25 – 29 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 26 – 30 พฤศจิกายน 2562 14,999 14,999 14,999 5,000
วันที่ 27 พ.ย. – 01 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 15,999 5,000
วันที่ 28 พ.ย. – 02 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 15,999 5,000
วันที่ 29 พ.ย. – 03 ธ.ค.  2562 15,999 15,999 15,999 5,000
  อัตราค่าบริการ
  กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2562
ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
  วันที่ 30 พ.ย. – 04 ธ.ค. 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 01 – 05 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 02 – 06 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 03 - 07 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 04 – 08 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000
  วันที่ 05 – 09 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000
  วันที่ 06 – 10 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000
  วันที่ 07 – 11 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000
  วันที่ 08 – 12 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 09 – 13 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 10 – 14 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 11- 15 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000
  วันที่ 12 – 16 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000
  วันที่ 13 - 17 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000
  วันที่ 14 – 18 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 15 - 19 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 16 – 20 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 17 - 21 ธันวาคม 2562 16,999 16,999 16,999 5,000
  วันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000
  วันที่ 19 - 23 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000
  วันที่ 20 – 24 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000
  วันที่ 21 - 25 ธันวาคม 2562 17,999 17,999 17,999 5,000
  วันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000
  วันที่ 23 – 27 ธันวาคม 2562 18,999 18,999 18,999 5,000
  วันที่ 24 – 28 ธันวาคม 2562 19,999 19,999 19,999 6,000
  วันที่ 25 - 29 ธันวาคม 2562 20,999 20,999 20,999 6,000
  วันที่ 26 – 30 ธันวาคม 2562 21,999 21,999 21,999 6,000
  วันที่ 27 – 31 ธันวาคม 2562 23,999 23,999 23,999 6,000
  วันที่ 28 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2563 25,999 25,999 25,999 6,000
  วันที่ 29 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2563 24,999 24,999 24,999 6,000
  วันที่ 30 ธ.ค. – 03 ม.ค. 2563 22,999 22,999 22,999 6,000
  วันที่ 31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2563 20,999 20,999 20,999 6,000
 
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท **
*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท 
 

ค้นหาสินค้า
ADD LINE
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-12-06
จำนวนครั้งที่ชม : 967,104 ครั้ง
Online : 18 คน
จำนวนสินค้า : 742 รายการ