0

มีผู้ชม 22 ครั้ง
HELLO SHANGHAI DISNEY LAND 5 วัน 3 คืน ll TG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿20,888.00 THB
HELLO SHANGHAI DISNEY LAND 5วัน 3คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็ก 8- 12 ปี(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็ก 8- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
·ท่านละ
วันที่ 20-24 ก.พ.62 20,888 20,888 20,888 4,000.- 10,888
วันที่ 22-26 ก.พ.62 21,888 21,888 21,888 4,000.- 11,888
วันที่ 27 ก.พ.-03 มี.ค.62 21,888 21,888 21,888 4,000.- 11,888
วันที่ 28 ก.พ.-04 มี.ค.62 22,888 22,888 22,888 4,000.- 11,888
วันที่ 01-05 มี.ค.62 21,888 21,888 21,888 4,000.- 11,888
วันที่ 05-09 มี.ค.62 20,888 20,888 20,888  4,000.- 10,888
วันที่ 07-11 มี.ค.62 22,888 22,888 22,888 4,000.- 12,888
วันที่ 13-17 มี.ค.62 21,888 21,888 21,888 4,000.- 11,888
วันที่ 15-19 มี.ค.62 22,888 22,888 22,888 4,000.- 12,888
วันที่ 21-25 มี.ค.62 21,888 21,888 21,888 4,000.- 11,888
วันที่ 22-26 มี.ค.62 22,888 22,888 22,888 4,000.- 12,888
วันที่ 26-30 มี.ค.62 22,888 22,888 22,888 4,000.- 12,888
วันที่ 11-15 เม.ย.62 30,888 30,888 30,888 5,000.- 15,888
 ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 5,888
ราคานี้รวมรายการทัวร์ +ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน)

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,832 ครั้ง
Online : 51 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า