0

มีผู้ชม 2 ครั้ง
HIGHLIGHT MELBOURNE   6 วัน 3 คืน ll TG
รหัสสินค้า : 12 – 17 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
ราคา ฿58,900.00 THB
HIGHLIGHT MELBOURNE   6 วัน 3 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


กำหนดวันเดินทาง   12 – 17 เมษายน 2562(สงกรานต์)

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว
รวมค่าวีซ่าแล้ว
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
 
ผู้ใหญ่ห้องคู่ ( 2  ท่าน/ห้อง) 58,900.- บาท 33,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่          55,900.- บาท 30,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 50,900.- บาท 27,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 47,900.- บาท 25,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ     8,900.- บาท   8,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ท่านที่ 3 ลด   1,000. -บาท 1,000. -บาท
 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-18
จำนวนครั้งที่ชม : 611,707 ครั้ง
Online : 11 คน
จำนวนสินค้า : 572 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า