0

มีผู้ชม 20 ครั้ง
HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน ll TG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿22,888.00 THB
HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
  อัตราค่าบริการ
  กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2–3 ท่าน
ท่านละ
ผู้เดินทางอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
(เสริมเตียง)
 
ผู้เดินทางอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
  วันที่ 07 – 11 มี.ค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
  วันที่ 09 – 13 มี.ค. 62 20,888 23,888 23,888 5,000 9,888
  วันที่ 14 – 18  มี.ค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
  วันที่ 16 – 20  มี.ค. 62 21,888 24,888 24,888 5,000 10,888
  วันที่ 21 – 25 มี.ค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
  วันที่ 23 – 27 มี.ค. 62 23,888 26,888 26,888 5,000 12,888
  วันที่ 27 – 31 มี.ค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
  วันที่ 28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
  วันที่ 05-09 เม.ย.62 25,888 28,888 28,888 5,000 12,888
  วันที่ 11 – 15 เม.ย. 62 29,888 32,888 32,888 5,000 14,888
  วันที่ 24-28 เม.ย.62 23,888 26,888 26,888 5,000 10,888
  วันที่ 01-05 พ.ค.62 25,888 28,888 28,888 5,000 12,888
  วันที่ 04-08 พ.ค.62 24,888 27,888 27,888 5,000 11,888
  วันที่ 17-21 พ.ค.62 25,888 28,888 28,888 5,000 11,888
  วันที่  24-28 พ.ค.62 23,888 26,888 26,888 5,000 10,888
ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ)  ท่านละ 5,888.-
ราคานี้รวมรายการทัวร์+ตั๋วเครื่องบิน (ไม่รวมวีซ่าจีน) 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,488 ครั้ง
Online : 11 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า