0

มีผู้ชม 5 ครั้ง
HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน ll TG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿22,888.00 THB
HILIGHT ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 5 วัน 4 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก
ห้องละ 2–3 ท่าน
ท่านละ
ผู้เดินทางอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
(เสริมเตียง)
 
ผู้เดินทางอายุ
ต่ำกว่า 20 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ 16 – 20 ก.พ. 62       20,888 23,888 23,888 5,000 9,888
วันที่ 07 – 11 มี.ค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
วันที่ 09 – 13 มี.ค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
วันที่ 14 – 18  มี.ค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
วันที่ 16 – 20  มี.ค. 62 23,888 26,888 26,888 5,000 12,888
วันที่ 21 – 25 มี.ค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
วันที่ 23 – 27 มี.ค. 62 23,888 26,888 26,888 5,000 12,888
วันที่ 27 – 31 มี.ค. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
วันที่ 28 มี.ค. – 01 เม.ย. 62 22,888 25,888 25,888 5,000 11,888
วันที่ 11 – 15 เม.ย. 62 29,888 32,888 32,888 5,000 14,888


 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-02-19
จำนวนครั้งที่ชม : 631,046 ครั้ง
Online : 21 คน
จำนวนสินค้า : 676 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า