0

มีผู้ชม 3 ครั้ง
HITACHI SEA SIDE PARK & PERSIMMON PICKING 6 วัน 4 คืน ll JL
รหัสสินค้า : 08-13 ตุลาคม ll 11-16 ตุลาคม 2562
ราคา ฿59,900.00THB
HITACHI SEA SIDE PARK & PERSIMMON PICKING 6 วัน 4 คืน ll JL

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
       ตาราง
การเดินทาง
2562
ผู้เดินทาง ราคา (บาท l ท่าน) พักเดี่ยวเพิ่ม
(บาท)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวม
+‚

ราคาทัวร์
(พักห้องละ 2-3 ท่าน)
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 (ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
‚
ราคาตั๋วเครื่องบิน
ระหว่างประเทศ
ชั้นประหยัด
รวมภาษีเชื้อเพลิง
ต.ค. 08-13 ผู้ใหญ่ 61,000 41,000 20,000 6,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 58,000 41,000 17,000
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 48,000 31,000 17,000
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียง ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งรถโค้ช 4,500
11-16 ผู้ใหญ่ 59,000 39,000 20,000 6,900
เด็กมีเตียง (06-11 ปี) 56,000 39,000 17,000
เด็กไม่มีเตียง (02-05 ปี) 46,000 29,000 17,000
ทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี) ไม่มีเตียง ไม่มีบริการอาหารทุกมื้อ ไม่มีที่นั่งรถโค้ช 4,500
หมายเหตุ  JAL ประกาศเพิ่มค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง(YQ)+36USD/ที่นั่ง ราคาตั๋วเครื่องบินด้านบนรวม YQ ใหม่แล้ว... 27 มิ.ย.62

 

ค้นหาสินค้า
ADD LINE
ภาพประทับใจ
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-08-21
จำนวนครั้งที่ชม : 808,863 ครั้ง
Online : 56 คน
จำนวนสินค้า : 879 รายการ