0

มีผู้ชม 5 ครั้ง
HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6 วัน4 คืน ll TG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ -กุมภาพันธ์ 2562
ราคา ฿59,900.00 THB
HOKKAIDO HAKODATE SNOW & FISHING 6 วัน4 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
 1 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง12ปี
[มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุ2ปี
แต่ไม่ถึง7ปี
[ไม่มีเตียง]
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ท่านละ
ราคา
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ
07-12 มกราคม 62 59,900 56,900 56,900 51,900 32,800 8,900
08-13 มกราคม 62 56,900 53,900 53,900 48,900 32,300 8,900
21-26 มกราคม 62 56,900 53,900 53,900 48,900 32,300 8,900
30 ม.ค. – 04 ก.พ. 62 56,900 53,900 53,900 48,900 32,300 8,900

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-21
จำนวนครั้งที่ชม : 613,248 ครั้ง
Online : 76 คน
จำนวนสินค้า : 581 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า