0

ทัวร์แนะนำ / รัสเซีย

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 18 รายการ
Discovery Russia 8วัน ll EK 0
Discovery Russia 8วัน ll EK
ZHB llจัตุรัสแดง – พระราชวังเครมลิน– สแปร์โรว์ฮิลล์ - รัสเซียนเซอร์คัส พระราชวังฤดูหนาว – พระราชวังฤดูร้อน – กาล่าดินเนอร์ *พิเศษ! นอนรถไฟชั้น First Class ทานกาล่าดินเนอร์ ณ พระราชวังนิโคลัส* มอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร – ถนนอารบัท– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿49,900.00 THB
มหัศจรรย์..รัสเซีย บินตรงสู่ มอสโคว 5 วัน 3 คืน ll SU 0
มหัศจรรย์..รัสเซีย บินตรงสู่ มอสโคว 5 วัน 3 คืน ll..
ZBT ll•กรุงมอสโคว์•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล •ตลาดอิสไมโลโว่ • ตึกOSTANKINO•หมู่บ้านโคโลเมนสโคว • แต่งกายชุดประจำชาติในวังไม้ •สถานีรถไฟใต้ดิน•พระราชวังเคมลิน •พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์•โบสถ์อัสสัมชัญ•ชมระฆังพระเจ้าซาร์และปืนใหญ่พระเจ้าซาร์
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿42,900.00 THB
Delight Moscow 6 วัน 3 คืน ll EK 0
Delight Moscow 6 วัน 3 คืน ll EK
ZHB llมอสโคว์ – สแปร์โรว์ ฮิลล์ - จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล– ห้างสรรพสินค้ากุม - สวน Zaryadye Park - สถานีรถไฟใต้ดิน – ตลาดอิสมายลอฟสกี้ – พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ – โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ – ระฆังพระเจ้าซาร์
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿29,900.00 THB
Delight St. Petersburg 6 วัน ll EK 0
Delight St. Petersburg 6 วัน ll EK
ZHB llพระราชวังฤดูหนาว –พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ–พระราชวังแคทเธอรีน โบสถ์หยดเลือด – ป้อมปีเตอร์แอนด์ปอล– มหาวิหารเซนต์ไอแซค*พิเศษ!! กาล่าดินเนอร์ พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง*– โบสถ์คาซาน-Snow Festival เมืองหิมะ – Husky Sledding สุนัขลากเลื่อน– พิพิธภัณฑ์สัตว์สตาฟ
รหัสสินค้า : 17 - 22 พฤษภาคม 2562
ราคา ฿39,900.00 THB
มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 วัน 4 คืน ll TG 0
มหัศจรรย์...รัสเชีย มอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 6 ..
ZBT llยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล•เมืองมอสโคว์ พระราชวังเคลมลิน•โบถส์อัสสัมชัญ•พิพิธภัณฑ์อเมอรี่แชมเบอร์• จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM•ถนนอาร์บัตสตรีท •ชมการแสดงละครสัตว์-สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค •ป้อมปิเตอร์ และปอล
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿48,900.00 THB
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน ll EK 0
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน ll EK
ZWR llซากอร์ส– สแปร์โร่ฮิลล์ – มหาวิทยลัยมอสโคว์–รัสเซี่ยนเซอร์คัส-มอสโคว์-สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้–พระราชวังเครมลิน–พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่–โบสถ์อัสสัมชัญ-ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์–ระฆังพระเจ้าซาร์-ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์-จัตุรัสแดง – มหาวิหารเซนต์บาซิล
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿34,900.00 THB
มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน ll TG 0
มหัศจรรย์...รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส 5 วัน 3 คืน ..
ZBT ll• ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล•ตลาดอิสไมโลโว่ •ตึก OSTANKINO •หมู่บ้านโคโลเมนสโคว • แต่งกายชุดประจำชาติในวังไม้•สถานีรถไฟใต้ดิน•พระราชวังเคมลิน •พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์•โบสถ์อัสสัมชัญ•ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์•มหาวิหารเซนต์เด
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿42,900.00 THB
The Russian Empire and Dinner Cruise 8 วัน 5 คืน ll EK 0
The Russian Empire and Dinner Cruise 8 วัน 5 คืน l..
ZGO ll•เที่ยวชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) เมืองหลวงของประเทศมหาอำนาจ •เยือนซาร์กอร์ส (Zagorsk) เมืองศาสนสถานที่สถานที่ใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุด •ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ •รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿53,900.00 THB
PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6 วัน 4 คืน ll WY 0
PRO RUSSIA MOSCOW ZAGORSK 6 วัน 4 คืน ll WY
ZJW ll•ชมเมืองมอสโคว์ (Moscow) ถ่ายรูปที่โบสถ์เซนต์บาซิล (Saint Basil's Cathedral) •เข้าชมพระราชวังเครมลิน (Grand Kremlin Palace) ที่ประทับของพระเจ้าซาร์ •ชมสถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโค ถือได้ว่ามีความสวยงามมากที่สุดในโลก •ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองที่ IZM
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿34,999.00 THB
มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน ll TG 0
มหัศจรรย์...RUSSIA บินตรงมอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร..
ZBT ll•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์• ตลาดอิสไมโลโว่•หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower•หมู่บ้านโคโลเมนสโควแต่งชุดประจำชาติ• จัตุรัสแดง ห้างสรรพสินค้า GUM•มหาวิหารเซนต์บาซิล•ชมการแสดงละครสัตว์ •สถานีรถไฟความเร็วสูง • เมืองเซนต์ปิเตอร์สเบิร์ก• วิหารเซนต์ไอแซค
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿55,900.00 THB
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ll EK 0
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ll..
ZWR llมอสโคว์ – มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส -สถานีรถไฟใต้ดิน–ตลาดอิสมายลอฟกี้-จัตุรัสแดง–มหาวิหารเซนต์บาซิล–หอนาฬิ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿54,900.00 THB
มหัศจรรย์...รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก+บินภายใน 2 ขา 6 วัน 4 คืน ll SU 0
มหัศจรรย์...รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก+บินภายใน 2..
ZBT ll•กรุงมอสโคว์•ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล•สถานีรถไฟใต้ดิน•พระราชวังเคมลิน •พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่แชมเบอร์•โบสถ์อัสสัมชัญ•ชมระฆังพระเจ้าซาร์The Tsar Bellและปืนใหญ่พระเจ้าซาร์•มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์ • จัสตุรัสแดง • มหาวิหารเซนต์บาซิล •ห้างสรรพสินค้ากุม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿49,900.00 THB
SOVIET AND THE GALAXY รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน ll TG 0
SOVIET AND THE GALAXY รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์..
ZGO ll รับประทานอาหารพื้นเมืองในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า และชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซีย ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด***
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿63,900.00 THB
I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน ll TG 0
I am in Russia มอสโคว์ ซาร์กอส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก..
ZGO ll เข้าชมพระราชวังยูซูปอฟ (Yusupov Palace) สถานที่วางยาและวางแผนสังหารรัสปูติน • ชมการแสดงศิลปะพื้นเมืองของชาวรัสเซียในพระราชวังนิโคลัส (Nicholas Palace) ชิมว้อดก้า, ไข่ปลาคาร์เวียร์ • รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ (Dinner
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿69,900.00 THB
CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 7 วัน 5 คืน ll TG 0
CLASSIC RUSSIA รัสเซีย มอสโคว์ -เซนต์ปีเตอร์สเบิร์..
ZGO ll พิเศษเมนู ไข่ปลาคาร์เวียร์และว้อดก้า ***ชมการแสดงละครสัตว์ (Circus) เป็นการแสดงของสัตว์แสนรู้ที่ ไม่ควรพลาด*** ***พิเศษรถไฟตู้นอนระดับเฟิร์สคลาส จากเซนท์ปีเตอร์เบิร์กสู่มอสโคว์***
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿62,900.00 THB
มหัศจรรย์..RUSSIA ฉลองเทศกาล WHITE NIGHT 6 วัน 4 คืน ll TG  0
มหัศจรรย์..RUSSIA ฉลองเทศกาล WHITE NIGHT 6 วัน 4 ค..
ZBT llRussia White Nights กลางคืนสั้น กลางวันยาว จากมอสโคว์ถึงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ช่วงเทศกาล White Nights คือช่วงที่ระยะเวลาที่แดดออกส่องแสงยาวนานกว่าปกติ กรุงมอสโคว์จะมืดประมาณเกือบ 4ทุ่ม ส่วนเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กแสงจะมืดเกือบตี 2 และแดดออกตอน 6 โมงเช้า
รหัสสินค้า : มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿55,900.00 THB
มหัศจรรย์..RUSSIA WHITE NIGHT ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์เที่ยงคืน 5 วัน 3 คืน ll SU 0
มหัศจรรย์..RUSSIA WHITE NIGHT ฤดูกาลแห่งพระอาทิตย์..
ZBT llช่วงเทศกาล White Nights คือช่วงที่ระยะเวลาที่แดดออกส่องแสงยาวนานกว่าปกติ กรุงมอสโคว์จะมืดประมาณเกือบ 4ทุ่ม ส่วนเซนต์ปเตอร์สเบิร์กแสงจะมืดเกือบตี 2 และแดดออกตอน 6โมงเช้า ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้น 1 ปีมีเพียง 2เดือนเท่านั้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
รหัสสินค้า : 6-10 มิ.ย // 26-30 มิ.ย // 25-29 ก.ค. 2562
ราคา ฿49,900.00 THB
มหัศจรรย์..St.Petersburg WHITE NIGHT ชมพระอาทิตย์เที่ยงคืน 6 วัน 4 คืน ll EK 0
มหัศจรรย์..St.Petersburg WHITE NIGHT ชมพระอาทิตย์เ..
ZBT llช่วงเทศกาล White Nights คือช่วงที่ระยะเวลาที่แดดออกส่องแสงยาวนานกว่าปกติ กรุงมอสโคว์จะมืดประมาณเกือบ 4ทุ่ม ส่วนเซนต์ปเตอร์สเบิร์กแสงจะมืดเกือบตี 2 และแดดออกตอน 6โมงเช้า ปรากฏการณ์นี้จะเกิดขึ้น 1 ปีมีเพียง 2เดือนเท่านั้น ตั้งแต่เดือนมิถุนายน-กรกฎาคม
รหัสสินค้า : มิถุนายน - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿49,900.00 THB

1 มีทั้งหมด 18 รายการ


สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-04-20
จำนวนครั้งที่ชม : 678,502 ครั้ง
Online : 25 คน
จำนวนสินค้า : 629 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า