0

มีผู้ชม 16 ครั้ง
India 7 วัน 5 คืน ll WE
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿39,999.00 THB
India 7 วัน 5 คืน ll WE

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
 
วันที่ ไฟล์ท ต้นทาง ปลายทาง เวลาออก เวลาถึง
วันแรก WE327 สุวรรณภูมิ (BKK) คยา (GAY) 12.10 13.55
วันที่เจ็ด WE328 พาราณสี (VNS) สุวรรณภูมิ (BKK) 16.45 21.15
 
อัตราค่าบริการเป็นเงิน ไทยบาท (ผู้เดินทางไม่ต่ำกว่า 30 ท่าน )
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่
พักห้องคู่/ท่าน
พักห้องเดี่ยว
จ่ายเพิ่มท่านละ
13 – 19 พฤศจิกายน 2561 39,999 7,000
27 พฤศจิกายน– 03 ธันวาคม 2561 40,999 7,000
11 – 17 ธันวาคม 2561 40,999 7,000
29 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2562 40,999 7,000
19 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 40,999 7,000
05 – 11 มีนาคม 2562 39,999 7,000
19 – 25 มีนาคม 2562 40,999 7,000

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-18
จำนวนครั้งที่ชม : 611,749 ครั้ง
Online : 52 คน
จำนวนสินค้า : 572 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า