0

มีผู้ชม 7 ครั้ง
MERRY IN BANA HILLS 4D3N ll VZ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿10,999.00 THB
MERRY IN BANA HILLS 4D3N ll VZ

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
22 - 25 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
29 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
06 – 09 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 4,500 9,999
13 – 16 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
20 – 23 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 5,500 13,999
30 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 18,999 18,999 18,999 5,500 13,999
10 – 13 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
17 – 20 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
24 – 27 มกราคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
28 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
07 – 10 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
14 – 17 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
21 – 24 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
28 – 31 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500 8,999
 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-21
จำนวนครั้งที่ชม : 613,261 ครั้ง
Online : 89 คน
จำนวนสินค้า : 581 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า