0

มีผู้ชม 119 ครั้ง
PERFECT TIME IN KASHMIR 6 วัน 4 คืน ll XW
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2563
ราคา ฿25,900.00THB
PERFECT TIME IN KASHMIR 6 วัน 4 คืน ll XW

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
ท่านละ
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
ท่านละ
พักเดี่ยว
ท่านละ
ไม่รวมตั๋ว
ท่านละ
วันที่ :  3 – 8 เม.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  10 – 15 เม.ย. 63 29,900 29,900 29,900 3,900 18,400
วันที่ :  26 เม.ย. – 1 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  1 – 6 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  8 – 13 พ.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  29 พ.ค. – 3 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  12 – 17 มิ.ย. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  26 มิ.ย. – 1 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  10 – 15 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  24 – 29 ก.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  7 – 12 ส.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  21 – 26 ส.ค. 63 25,900 25,900 25,900 3,900 17,400
วันที่ :  4 – 9 ก.ย. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400
วันที่ :  18 – 23 ก.ย. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400
วันที่ :  2 – 7 ต.ค. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400
วันที่ :  9 – 14 ต.ค. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400
วันที่ :  18 – 23 ต.ค. 63 28,900 28,900 28,900 3,900 20,400

 
ค้นหาสินค้าสถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2021-05-11
จำนวนครั้งที่ชม : 1,744,958 ครั้ง
Online : 23 คน
จำนวนสินค้า : 414 รายการ
สแกนเพิ่มเพื่อน LINE