0

มีผู้ชม 1 ครั้ง
POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน ll TG
รหัสสินค้า : 10-15 / 11-16/12-17/13-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
ราคา ฿70,900.00 THB
POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


 กำหนดการเดินทาง 10-15 / 11-16/12-17/13-18 เมษายน 2562 (สงกรานต์)
 

                   คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว
 
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
(รวมตั๋วภายในประเทศแล้ว)
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 70,900.- บาท 45,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่          65,900.- บาท 41,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 62,900.- บาท 38,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 59,900.- บาท 36,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ     9,900.- บาท   9,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ลดท่านที่ 3   1,000. -บาท   1,000. -บาท
 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-18
จำนวนครั้งที่ชม : 611,752 ครั้ง
Online : 55 คน
จำนวนสินค้า : 572 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า