0

มีผู้ชม 70 ครั้ง
POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน ll TG
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿65,900.00THB
POPULAR AUSTRALIA 6 วัน 4 คืน ll TG

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์


กำหนดการเดินทาง            01-06 // 07-12 // 15-20 พฤษภาคม 2562
     11-16 มิถุนายน 2562
                         16-21 // 24-29 กรกฎาคม 2562

                         07 – 12 / 10 -15 สิงหาคม 2562
      10-15 กันยายน 2562
                                         

คณะผู้เดินทาง

ราคารวมตั๋ว
 
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ
(รวมตั๋วภายในประเทศแล้ว)
ผู้ใหญ่ พัก 2-3 ท่าน/ห้อง 65,900.- บาท 45,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 1 ผู้ใหญ่          63,900.- บาท 41,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่มีเตียง 59,900.- บาท 38,900.- บาท
เด็กอายุตำกว่า 12 ปี พักกับ 2 ผู้ใหญ่ไม่มีเตียง 55,900.- บาท 36,900.- บาท
ห้องพักเดี่ยวเพิ่มท่านละ     9,900.- บาท   9,900.- บาท
ผู้ใหญ่ 3 ท่านต่อ 1 ห้อง  ลดท่านที่ 3   1,000. -บาท   1,000. -บาท
 

ค้นหาสินค้า
ADD LINE
ภาพประทับใจ
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-08-21
จำนวนครั้งที่ชม : 808,870 ครั้ง
Online : 61 คน
จำนวนสินค้า : 879 รายการ