0

ทัวร์แนะนำ / ไต้หวัน

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 23 รายการ
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [ตัวพ่อขั้นเทพ] 5 วัน 4 คืน ll TG 0
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ชิงจิ้งฟาร์ม ไทจง ไทเป [ตั..
ZZG llล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟาร์มแกะชิงจิ้ง - CINGJING SKYWALK (ทางเดินลอยฟ้าชิงจิ้ง) –ร้านกาแฟ - ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101(ชั้น86)– อนุสรณ์สถาน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2563
ราคา ฿24,999.00 THB
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [ตัวพ่อขั้นสุด] 4 วัน 3 คืน ll TG 0
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [ตัวพ่อขั้นสุด] ..
ZZG llล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ไทเป – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2563
ราคา ฿19,999.00 THB
ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน ll BR 0
ไต้หวัน ไทเป บินหรู อยู่สบาย 5 วัน 3 คืน ll BR
ZBT llผู่หลี่ ● หนานโถว ● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ●วัดเหวินหวู่●อุทยานอาลีซาน ● นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี●ร้านใบชา● ไถจง●มิฮายาร่าไอศกรีม ●หมู่บ้านสายรุ้ง●ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต● ไทเป● อุทยานเย๋หลิ่ว ●หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ●อนุสรณ์สถาน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤศจิกายน 2562
ราคา ฿18,900.00 THB
มหัศจรรย์....อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน ll VZ 0
มหัศจรรย์....อาลีซาน บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4..
ZBT llนั่งรถไฟ ชมอุทยาน ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมหมู่บบ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านสายรุ้ง ลิ้มรสไอศครีม MIYAHARA • ไถจง • ล่องเรือสุริยันจันทรา •วัดเหวินหวู่• ตลาดกลางคืน เจียอี้ •ชิมชาอู่หลง •อาลีซาน •นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ถ่ายรูปตึกไทเป 101
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿13,900.00 THB
มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน ll SL 0
มหัศจรรย์..TAIPEI เที่ยว 2 อุทยาน 5 วัน 3 คืน ll S..
ZBT llหนานโถว●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●เจียอี้●อุทยานอาลีซาน●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ● อุทยานเย๋หลิ่ว ●ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง●อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿12,999.00 THB
มหัศจรรย์..TAIPEI 5 วัน 3 คืน ll SL  0
มหัศจรรย์..TAIPEI 5 วัน 3 คืน ll SL
ZBT llไถจง ● บ้านสายรุ้ง ● หนานโถว● ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ● วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●ร้านใบชา●ไทเป ●ร้านขนมพายสับปะรด ●อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค ● ตึก ไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึก) ●ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง●ถนนคนเดินซีเหมินติง●อุทยานเย๋หลิว
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿11,999.00 THB
มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน 3 คืน ll VZ 0
มหัศจรรย์..ไทจง บินคุ้ม เที่ยวคุ้ม ราคาคุ้ม 4 วัน ..
ZBT ll พาเที่ยวไถจง • หมู่บ้านสายรุ้ง •มิฮายาร่าไอศกรีม • ไถจงไนท์มาเก็ต • ล่องเรือสุริยันจันทรา • วัดเสวียนกวง • วัดเหวินหวู่ • ชิมชาอู่หลง • ตึกไทเป 101 • สร้อยสุขภาพ • ตลาดปลาไทเป
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿12,900.00 THB
Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน ll SL 0
Hello...Taipei เที่ยวครบเต็มอิ่ม 6 วัน 4 คืน ll SL
ZBT ll●หมู่บ้านสายรุ้ง●MIHAYARA ICE CREAM ●ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา●วัดพระถังซำจั๋ง ● วัดเหวินหวู่●เจียอี้●อุทยานอาลีซาน ●นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี ●ร้านใบชา●ไถจง ●ไนท์มาร์เก็ต●ไถจง ●ไทเป●ร้านขนมพายสับปะรด●อุทยานเย๋หลิ่ว ●ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น●ตลาดปลาไทเป
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿15,900.00 THB
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อินดี้ตัวพ่อ 6 วัน 4 คืน ll XW 0
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อินดี้ตัวพ่อ 6 ว..
ZZG llเมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ– ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง– วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้– ร้านชา –อุทยานแห่งชาติอาลีซาน–เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿15,999.00 THB
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [พาฟินตัวพ่อ] 5 วัน 3 คืน ll BR 0
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป [พาฟินตัวพ่อ] 5 ..
ZZG llล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – หมู่บ้านวัฒนธรรม 9 ชนเผ่า – เมืองเจียอี้– ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน –เมืองไทจง– ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - ไทเป –ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อทุยานแห่งชาติหยางหมิงชาน –ย่านซีเหมินติง - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿18,999.00 THB
มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน ll VZ 0
มหัศจรรย์...TAIPEI ALISAN 5 วัน 4 คืน ll VZ
ZBT llไถจง •มิยาฮาร่าไอศกรีม •เจียอี้• ตลาดกลางคืนเจียอี้•อาลีซาน •นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน• ชิมชาอู่หลง • ไถจง •ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต•วัดเหวินหวู่•วัดพระถังซำจั๋ง• ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา• ไทเป •เจียงไคเช็ค•ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง •ตึกไทเป101 •ซีเหมินติง
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - สิงหาคม 2562
ราคา ฿15,900.00 THB
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [อาร์ตตัวพ่อ] 5 วัน 3 คืน ll XW 0
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป [อาร์ตตัวพ่อ] 5 วัน 3 คื..
ZZG llเมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–ร้านกาแฟ –เมืองไทจง– ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต -หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿13,999.00 THB
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน อินดี้ตัวแม่  7 วัน 5 คืน ll XW 0
ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป ฮัวเหลียน อินดี้..
ZZG llเมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้– ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง - ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿19,999.00 THB
AMAZING TAIWAN 5 วัน 4 คืน ll TG 0
AMAZING TAIWAN 5 วัน 4 คืน ll TG
ZZG ll เที่ยวครบ 3 อุทยาน เดินทางโดยสายการบิน THAI AIRWAYS สายการบิน 5 ดาว สะสมไมล์ได้ 50 % โหลดสัมภาระน้ำหนักกระเป๋าได้ 30กก นอนโรงแรม 5 ดาว 1คืน อาบน้ำแร่แบบส่วนตัวภายในห้องพัก พิเศษ!! บุฟเฟต์ชาบูไต้หวัน / พระกระโดดกำแพง / เมนูนึ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿24,999.00 THB
TAIWAN FOCUS TAIPEI  4 วัน 3 คืน ll BR 0
TAIWAN FOCUS TAIPEI 4 วัน 3 คืน ll BR
ZZG ll เจาะลึกไทเป เที่ยวครบไฮไลท์ ขึ้นตึกไทเป 101 นอนโรงแรม 4 ดาว พิเศษ !!! ชมวิวเมืองไทเป บนตึกไทเป 101 ชั้น 89 / เมนูพิเศษ!! เสี่ยวหลงเปา และสลัดกุ้งมังกร
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿17,999.00 THB
อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5 วัน 3 คืน ll SL 0
อาร์ตตัวแม่ TAIWAN 5 วัน 3 คืน ll SL
ZZG ll ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดเหวิ่นหวู่ – เมืองไถจง – COFFEE SHOP – ฟ่งเจี๋ย ไนท์มาร์เก็ต - ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค –ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89) - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿13,999.00 THB
T-DED PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน ll TG 0
T-DED PARADISE IN TAIWAN 4 วัน 3 คืน ll TG
ZZG ll ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง -เจียอี้ - ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง -ไทเป - ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตลาดปลาไทเป –อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค– COSMETIC SHOP – ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89)–ซีเหมินติงไนท์
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2562
ราคา ฿19,999.00 THB
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป กินเก่งตัวพ่อ 4 วัน 3 คืน ll CI 0
ไต้หวัน หนานโถว ไทจง ไทเป กินเก่งตัวพ่อ 4 วัน 3 คื..
ZZG ll เที่ยวไต้หวัน เช็คอินไม่หลุดเทรนด์ อิ่มอร่อยเมนูสตรีทฟู้ดขึ้นชื่อเจ้าดัง ช้อปปิ้งจัดเต็ม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿14,999.00 THB
มหัศจรรย์ ไทเป การบินไทย 4 วัน 3 คืน ll TG 0
มหัศจรรย์ ไทเป การบินไทย 4 วัน 3 คืน ll TG
ZBT ll เที่ยว 2 อุทยาน เย๋หลิ่ว + อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้งจุใจซีเหมินติง
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿21,900.00 THB
ไต้หวันว๊าปอาหลีซันขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน ll CI 0
ไต้หวันว๊าปอาหลีซันขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน ll CI
ZFT ll อุทยานอาหลีซัน+กระเช้าเมาคง อุทยานอาหลีซัน / นั่งรถไฟโบราณ/ เดินป่าสน 2000 ปี อุทยานเย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ถนนโบราณสือเฟิ่น(ปล่อยโคมขอพร) นั่งกระเช้าเมาคง อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / MITSUI OUTLET PARK
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ธันวาคม 2562
ราคา ฿31,888.00 THB
ไต้หวันอาหลีซันขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน ll CI 0
ไต้หวันอาหลีซันขั้นเทพ 5 วัน 4 คืน ll CI
ZFT ll (อุทยานอาหลีซัน+ฟาร์มเลี้ยงแกะชิงจิ้ง+สวนสนุกหมู่บ้านวัฒนธรรม9เผ่า) อุทยานอาหลีซัน / นั่งรถไฟโบราณ+ชมพระอาทิตย์ขึ้น / เดินป่าสน 2000 ปี นั่งรถไฟหัวจรวด / ฟาร์มแกะชิงจิ้ง / นั่งกระเช้าพาโนราม่า หมู่บ้านวัฒนธรรม9เผ่า(สวนสนุก+รวมเครื่องเล่น) ตลา
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ธันวาคม 2562
ราคา ฿35,888.00 THB
ไต้หวัน ขั้นเทพ สุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน ll CI 0
ไต้หวัน ขั้นเทพ สุดคุ้ม 4 วัน 3 คืน ll CI
ZFT ll อาบน้ำแร่ VIP(ส่วนตัว) / ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา / ตลาดปลาไทเป หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค / อุทยานเย๋หลิ่ว / หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น / หมู่บ้านสายรุ้ง MITSUI OULET PARK /ตึกไทเป 101 ชมวิวชั้น89 / แหล่งช้อปปิ้งซีเหมินติง / ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ธันวาคม 2562
ราคา ฿29,888.00 THB
ทัวร์น่องเหล็ก ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ll BR 0
ทัวร์น่องเหล็ก ไต้หวัน 5 วัน 3 คืน ll BR
ZFT ll ทริปปั่นจักรยานตามรอยคุณภูริ ปั่นจักรยานรอบทะเลสาบสุริยันจันทรา / ปั่นจักรยานขึ้นเขาเหอฮวนซัน / ปั่นจักรยานเส้นทางทาโรโกะ ปั่นจักรยานเลียบแม่น้ำซินเตี้ยน / ปั่นจักรยานเลียบแม่น้ำตั้นสุ่ย / จุดชมวิวปี้ถัน / ซีเหมินติง อาหารพิเศษ!! บุฟเฟ่สลัด+สเต็ก
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ธันวาคม 2562
ราคา ฿38,888.00 THB

1 มีทั้งหมด 23 รายการ


สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-06-20
จำนวนครั้งที่ชม : 739,232 ครั้ง
Online : 47 คน
จำนวนสินค้า : 511 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า