0

ทัวร์แนะนำ / ฮ่องกง

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 17 รายการ
ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ ส้มพาช้อป 3 วัน 2 คืน ll TG 0
ฮ่องกง ช้อปปิ้ง ไหว้พระ ส้มพาช้อป 3 วัน 2 คืน ll T..
ZZG llนั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโป่วหลิน หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว ขอพร วัดหวังต้าเซียน พักฮ่องกง 2 คืน เมนูพิเศษ!! ห่านย่าง , ติ่มซำ – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall – วัดหวังต้าเซียน
รหัสสินค้า : มกราคม - มิถุนายน 2563
ราคา ฿12,999.00THB
ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3 วัน 2 คืน ll CX 0
ชิม ช้อป เที่ยวฮ่องกง เซินเจิ้น ไหว้พระดัง 3 วัน 2..
ZGO ll วัดแชกงหมิว | วัดหวังต้าเซียน | ช้อปปิ้งย่านจิมซาจุ่ย | ช้อปปิ้งวิตี้เกทเอ้าเลท | วัดกวนอู | พิพิธภัณฑ์เซินเจิ้น | ชมโชว์น้ำพุ
รหัสสินค้า : กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2563
ราคา ฿9,900.00THB
ฮ่องกง มาเก๊า เคาท์ดาวน์ ฟรีนองปิง 4 วัน 3 คืน ll TG 0
ฮ่องกง มาเก๊า เคาท์ดาวน์ ฟรีนองปิง 4 วัน 3 คืน ll ..
ZMC llสัมผัสบรรยากาศลาสเวกัสแห่งเอเชีย “THE VENETIAN” เกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล วัดเจ้าแม่กวนอิม ซากวิหารโบสถ์เซนต์ปอล ช้อปปิ้งเซนาโด้สแควร์ นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีค
รหัสสินค้า : 28 - 31 ธ.ค. 62 ll 29 ธ.ค. 62 - 1 ม.ค. 63
ราคา ฿28,900.00THB
ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll EK 0
ฮ่องกง สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll EK
ZMC llดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลา
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2563
ราคา ฿21,900.00THB
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll TG 0
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll TG
ZMC llดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านการเงิน
รหัสสินค้า : 27-29 ธ.ค.62 ll 30 ธ.ค.-1 ม.ค. 63 ll 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 63
ราคา ฿27,900.00THB
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน ll TG 0
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน ll TG
ZMC llเกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
รหัสสินค้า : 27-29 ธ.ค.62 ll30 ธ.ค.–1 ม.ค. 63 ll 31 ธ.ค.-2 ม.ค. 63
ราคา ฿25,900.00THB
ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน ll EK 0
ฮ่องกง เกาะลันเตา พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน ll EK
ZMC llเกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2563
ราคา ฿19,900.00THB
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll CX 0
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll CX
ZMC llดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรเทพเจ้าแห่งโชคลา
รหัสสินค้า : 30 ธ.ค. 62–1 ม.ค. 63
ราคา ฿27,900.00THB
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน ll CX 0
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ พระใหญ่นองปิง 3วัน 2คืน ll CX
ZMC llเกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
รหัสสินค้า : 30 ธ.ค. 62–1 ม.ค. 63
ราคา ฿25,900.00THB
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll CX 0
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 2 คืน ll CX
ZMC llดินแดนแห่งความฝัน “HONG KONG DISNEYLAND” นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน ขอพรด้านการเงิน
รหัสสินค้า : 30 ธ.ค. 62–1 ม.ค. 63 ll 31 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 ll 1–3 มกราคม 2563
ราคา ฿24,900.00THB
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน ll CX 0
ฮ่องกง เคาท์ดาวน์ พระใหญ่นองปิง 3 วัน 2 คืน ll CX
ZMC llเกาะลันเตา ขึ้นกระเช้านองปิง นมัสการพระใหญ่โป๋หลิน นั่งรถรางพีคแทรม ถ่ายรูปชมวิววิคตอเรียพีคจุดสูงสุดของฮ่องกง อ่าวรีพัลส์เบย์ นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม + เทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย ขอพรด้านสุขภาพร่างกาย เทพเจ้าหวังต้าเซียน ณ วัดหวังต้าเซียน
รหัสสินค้า : 30 ธ.ค. 62–1 ม.ค. 63 ll 31 ธ.ค. 62-2 ม.ค. 63 ll 1–3 มกราคม 2563
ราคา ฿22,900.00THB
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ส้มจี๊ด EP.2 3 วัน 2 คืน ll CX 0
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ส้มจี๊ด EP.2 3 วัน 2 คื..
ZZG ll เที่ยวแบบเต็มอิ่ม... บินเช้า - กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว นั่งรถรางพีคแทรม ขึ้นสู่ยอดเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2563
ราคา ฿17,900.00THB
ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ส้มเขียวหวาน EP2. 3 วัน 2 คืน  ll  HX  0
ฮ่องกง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง ส้มเขียวหวาน EP2. 3 วัน 2 ..
ZZG ll สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของฮ่องกง หมุนกังหันแก้ชง วัดแชกงหมิว ขอพรคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน ชมวิวเขาวิคตรอเรียพีค นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา สักการะพระใหญ่ วัดโปวหลิน อิสระช้อปปิ้งแบบเต็มอิ่มทั้งวัน เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มกราคม 2563
ราคา ฿13,999.00THB
ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า ส้มสายน้ำผึ้ง 3 วัน 2 คืน ll FD 0
ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า ส้มสายน้ำผึ้ง 3 วัน 2 คืน ll ..
ZZG ll นั่งกระเช้านองปิง 360 ํ สักการะพระใหญ่นองปิง ขอพรวัดหวังต้าเซียน หมุนกังหันแก้ชงวัดแชกงหมิว เที่ยวมาเก๊าเต็มอิ่ม แบบไม่มีคาสิโน อิ่มอร่อยย่านกุนฮา ไทหา ฟู๊ดสตรีท พักฮ่องกง 2 คืน -วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มกราคม 2563
ราคา ฿13,999.00THB
มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน ll NX 0
มาเก๊า-จู่ไห่ 3 วัน 2 คืน ll NX
ZIG llมาเก๊า ยุโรปใจกลางเอเชีย เดอะเวเนเชี่ยนมาเก๊า วิหารเซนต์พอล ไหว้เจ้าแม่กวนอิม ขอพรวัดผู่โถว เยี่ยมชมบ้านเกิดท่านซุนยัดเซ็น ช้อปปิ้งตลาดใต้ดินก๋งเป่ย เมนูพิเศษ:เป๋าฮื้อ+ไวน์แดง , พัก จูไห่ 2 คืน
รหัสสินค้า : ขณะนี้- ปีใหม่ 2563
ราคา ฿6,888.00THB
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ส้มคริสตัล 3 วัน 2 คืน ll TG 0
ฮ่องกง นองปิง ดิสนีย์แลนด์ ส้มคริสตัล 3 วัน 2 คืน ..
ZZG ll ที่ยวแบบเต็มอิ่ม... บินสบาย พักฮ่องกง 2 คืน นั่งกระเช้านองปิงแบบคริสตัล 360 องศา สักการะพระใหญ่โป่วหลิน เที่ยวเต็มวันสวนสนุกชวนฝัน ดิสนีย์แลนด์ หมุนกังหันขอพรวัดแชกงหมิว ชมวิวบนเขาวิคตอเรียพีค ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ณ หาดรีพัลส์เบย์ ชมแสงสีเสียง Symphon
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ปีใหม่ 2563
ราคา ฿19,999.00THB
ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า (ส้มหวาน) 3 วัน 2 คืน ll FD  0
ฮ่องกง นองปิง มาเก๊า (ส้มหวาน) 3 วัน 2 คืน ll FD
ZZG ll เที่ยวเต็มวัน ไปเช้า-กลับดึก พักฮ่องกง 2 คืน ไม่เหนื่อย หมุนกังหัน วัดแชกงหมิว ขอพรวัดอาม่า ขอคู่รักที่วัดหวังต้าเซียน นั่งกระเช้านองปิง 360 องศา ถ่ายรูปคู่หอไอเฟลจำลอง ชมโบสถ์เซนต์ปอล ชม A Symphony of Lights
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มกราคม 2563
ราคา ฿13,999.00THB

1 มีทั้งหมด 17 รายการ


ค้นหาสินค้า
ADD LINE
สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-12-06
จำนวนครั้งที่ชม : 967,110 ครั้ง
Online : 22 คน
จำนวนสินค้า : 742 รายการ