0

ทัวร์แนะนำ / พม่า

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 21 รายการ
มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน ll SL 0
มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี..
ZBT llย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวนพระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿9,900.00 THB
พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ll PG 0
พม่า แกรนด์มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 ค..
ZBT llร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี(1ใน5มหาบูชาสถาน) ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง - มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
รหัสสินค้า : กรกฎาคม - ตุลาคม 2562
ราคา ฿10,900.00 THB
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน ll FD   0
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั..
FBT ll ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿11,900.00 THB
โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ll PG 0
โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อิน..
ZBT llย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿11,900.00 THB
มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน ll SL 0
มหัศจรรย์..MYANMAR สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วั..
ZBT ll-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล -พระมหาเจดีย์ชเวดกอง - –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿6,900.00 THB
มหัศจรรย์..พม่า ไหว้พระวัดดัง 1 วัน ll DD 0
มหัศจรรย์..พม่า ไหว้พระวัดดัง 1 วัน ll DD
ZBT llกรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ–ตลาดสก๊อต –กรุงเทพฯ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿3,999.00 THB
GLORY MYANMAR 2 วัน 1 คืน ll FD 0
GLORY MYANMAR 2 วัน 1 คืน ll FD
ZZG llเมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - วัดไจ้คะวาย - พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ชเวมอดอว์หรือพระมหาเจดีย์มุเตา - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง - เจดีย์เจ๊าทัตจีหรือพระนอนตาหวาน - พระเจดีย์โบตะทาวน์ - เทพทันใจ
รหัสสินค้า : พฤษภาคม 2562
ราคา ฿7,999.00 THB
พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน ll FD  0
พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน ll FD
FBT ll ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿16,900.00 THB
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ll DD 0
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน..
ZBT ll ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) -เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - สิงหาคม 2562
ราคา ฿11,900.00 THB
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG + บินภายใน 0
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG + บินภายใน
FBT ll ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿17,900.00 THB
โปรพม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ll FD 0
โปรพม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ll FD
ZBT ll ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿11,900.00 THB
หลงรัก...พุกาม 3 วัน บิน ll FD 0
หลงรัก...พุกาม 3 วัน บิน ll FD
FBT ll ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน  สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์  ชมพร
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿10,900.00 THB
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG  นั่งรถ 0
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG นั่งรถ
FBT ll ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
รหัสสินค้า : ขณะนี้-กันยายน 2562
ราคา ฿12,900.00 THB
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ บุหลันดั้นเมฆ 4 วัน 3 คืน ll PG 0
มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ บุหลันดั้นเม..
ZZG llเมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์– เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี – เจดีย์ติโลมินโล – วิหารธรรมมายันจี– เมืองอมรปุระ – สะพานไม้อูเบง – มัณฑะเลย์ – เมืองมินกุน – ล่องเรือแม่น้ำอิระวดี – เจดีย์มิงกุน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ธันวาคม 2562
ราคา ฿12,999.00 THB
พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน ll FD 0
พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ สกายน์ 4 วัน ..
FBT ll บินเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑเลย์ พักดี 4 ดาว กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง --พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿18,900.00 THB
โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ll PG 0
โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อิน..
ZBT ll ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿11,900.00 THB
LUXURY MYANMAR 3 วัน 2 คืน ll 8M 0
LUXURY MYANMAR 3 วัน 2 คืน ll 8M
ZZG llเมืองย่างกุ้ง - หงสาวดี - เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ พระมหาเจดีย์มุเตา - ไจ้ทีโย - คิมปูนแคมป์ - พระธาตุอินทร์แขวน- วัดไจ้คะวาย - เมืองหงสาวดี - พระราชวังบุเรงนอง - พระพุทธไสยาสน์ชเวตาเลียว - พระเจดีย์ไจ๊ปุ่น - ช้อปปิ้งตลาดสก็อต - พระมหาเจดีย์ชเวดากอง
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿10,999.00 THB
LUCKY MANDALAY BAGAN 3 วัน 2 คืน ll FD 0
LUCKY MANDALAY BAGAN 3 วัน 2 คืน ll FD
ZZG llเมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์ - เจดีย์บูพญา - ชมโชว์พื้นเมืองหุ่นเชิดโบราณ- เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอนันดา - วัดมนุหา - วัดกุบยางกี - วัดติโลมินโล - วัดสัญพัญญู - วิหารธรรมยันจี - มัณฑะเลย์ - เมืองอมรปุระ - สะพานไม้อูเบ็ง
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - สิงหาคม 2562
ราคา ฿11,999.00 THB
มิงกาลาบา มัณฑเลย์ 3 วัน 2 คืน ll PG 0
มิงกาลาบา มัณฑเลย์ 3 วัน 2 คืน ll PG
ZPL ll ร่วมพิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,00 รูป ณ วัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าเที่ยวเมืองอังวะ ชมวิว 360 องศา ณ ยอดเขาสกายน์ เมนูพิเศษ...กุ้งเผา+อาหารไทยเลิศรส
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ธันวาคม 2562
ราคา ฿11,999.00 THB
ROYAL MANDALAY BAGAN 4 วัน 3 คืน ll FD 0
ROYAL MANDALAY BAGAN 4 วัน 3 คืน ll FD
ZZG llเมืองมัณฑะเลย์ - เมืองพุกาม - จุดชมวิวทะเลเจดีย์- เจดีย์ชเวสิกอง - วัดอานันดา - วัดมนุหะ - วัดกุบยางกี - เจดีย์ติโลมินโล - วิหารธรรมมายันจี- เมืองมินกุน - เจดีย์มิงกุน - ระฆังมินกุน - เจดีย์ชินพิวเม - วัดชเวนันดอร์ - พระราชวังมัณฑะเลย์ - วัดกุโสดอ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - สิงหาคม 2562
ราคา ฿12,999.00 THB
พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด ll DD 0
พม่า 1 วัน ไหว้พระ 7 วัด ll DD
ZPL ll วันเดียวเที่ยวสบาย อิ่มบุญสุขใจ ดอนเมือง-ย่างกุ้ง-เจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-พระพุทธรูปเจ๊าทัตจี-พระพุทธรูปหงาทัตจี-วัดบารมี-พระหินอ่อน-สนามบิน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2562
ราคา ฿3,990.00 THB

1 มีทั้งหมด 21 รายการ


สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-06-20
จำนวนครั้งที่ชม : 739,234 ครั้ง
Online : 49 คน
จำนวนสินค้า : 511 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า