0

ทัวร์แนะนำ / พม่า

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 23 รายการ
พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน ll FD  0
พม่า อินเล อินเลิฟ ทะเลสาบอินเล 3 วัน 2 คืน ll FD
FBT ll ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง วัดกุโสดอ และ วัดกุสินารม ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ล่องทะเลสาบอินเล สัมผัสวิถีชีวิตของชาวอินต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿16,900.00 THB
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG + บินภายใน 0
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG + บินภายใน
FBT ll ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
รหัสสินค้า : ขณะนี้-กุมภาพันธ์ 2562
ราคา ฿17,900.00 THB
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll FD+ บินภายใน 0
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll FD+ บินภายใน
FBT ll ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿17,900.00 THB
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll FD  นั่งรถ 0
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll FD นั่งรถ
FBT ll ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿13,900.00 THB
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG  นั่งรถ 0
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG นั่งรถ
FBT ll ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
รหัสสินค้า : ขณะนี้-กุมภาพันธ์ 2562
ราคา ฿13,900.00 THB
มัณฑะเลย์  มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน ll PG 0
มัณฑะเลย์ มิงกุน สกาย อังวะ 3 วัน ll PG
FBT ll ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดในโลก ทอดข้าม ทะเลสาบคองตามัน ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿10,900.00 THB
หลงรัก...พุกาม 3 วัน บิน ll FD 0
หลงรัก...พุกาม 3 วัน บิน ll FD
FBT ll ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ริมทะเลสาบตองตามัน  สักการะ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน  ชมทุ่งทะเลเจดีย์ พร้อมชมพระอาทิตย์ตก ณ เจดีย์ชเวซานดอว์  ชมพร
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿10,900.00 THB
โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ll PG 0
โปรน้องดี บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อิน..
ZBT ll ย่างกุ้ง–เจดีย์โบตาทาวน์–เทพทันใจ–พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ) - พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿11,900.00 THB
พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ สกายน์ 4 วัน 3 คืน ll FD 0
พม่า 4 เมือง ย่างกุ้ง พุกาม มัณฑเลย์ สกายน์ 4 วัน ..
FBT ll บินเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑเลย์ พักดี 4 ดาว กรุงเทพฯ-ย่างกุ้ง-พระนอนตาหวาน-ตลาดสก๊อต-เจดีย์โบตะทาวน์ เทพทันใจ – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง --พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-เจดีย์ชเวชานดอร์
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา ฿18,900.00 THB
แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6 วัน ll FD 0
แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว 6 วัน ll FD
ZBT llหงสาวดี-พระธาตุมุเตา-พระธาตุอินทร์แขวน-พระนอนชเวตาเลียว-พระราชวังบุเรงนอง-ย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เจดีย์ชเวดากอง-พุกาม-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-จุดชมวิวทุ่งทะเลเจดีย์-เฮโฮ- รัฐฉาน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿28,900.00 THB
มหัศจรรย์ทัวร์พม่า...สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน ll DD 0
มหัศจรรย์ทัวร์พม่า...สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 ..
FBT ll สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ -เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล – พระมหาเจดีย์ชเวดกอง - – เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿6,900.00 THB
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 คืน ll DD 0
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินแขวน 3 วัน 2 ..
ZBT ll ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะทาว
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿10,900.00 THB
โปรจัดให้ 4 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วัน 2 คืน ll SL 0
โปรจัดให้ 4 ดาว ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน 3 วั..
FBT ll พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿11,900.00 THB
จิ๊บจิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน ll DD 0
จิ๊บจิ๊บ ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม 3 วัน 2 คืน ll DD
FBT ll พระธาตุอินทร์แขวน พระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรยักษ์ตัดกรรม ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยาสักการะพระธาตุอินทร์แขวน สักการะพระธาตุมุเตา ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป ณ วัดไ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿9,999.00 THB
โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน ll DD 0
โปรประหยัด ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน ll DD
FBT ll ขอพร พระมหาเจดีย์ชเวดากอง พระธาตุปีเกิดปีมะเมีย 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรยักษ์ตัดกรรม  ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์  สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนตาหวาน  สักการะพระธาตุมุเตา หรือ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿10,900.00 THB
THE HOLY MYANMAR 3 วัน คืน ll 8M  0
THE HOLY MYANMAR 3 วัน คืน ll 8M
ZZE ll สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์ ช้อปปิ้งที่ตลาดสก๊อต ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์กว่า 1,000 รูป นมัสการพระนอนตาหวาน เมนูพิเศษ!
รหัสสินค้า : ขณะนี้- มีนาคม 2562
ราคา ฿9,888.00 THB
SHINING IN MYANMAR 3 วัน 2 คืน ll SL 0
SHINING IN MYANMAR 3 วัน 2 คืน ll SL
ZZE ll สัมผัสแรงแห่งศรัทธาของพุทธศาสนิกชนชาวพม่ากับ 3 มหาบูชาสถาน พระธาตุอินทร์แขวน พระเจดีย์ชเวดากอง พระเจดีย์ชเวมอดอว์ ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ ณ เจดีย์โบตะทาวน์
รหัสสินค้า : ขณะนี้-ปีใหม่ 2562
ราคา ฿9,888.00 THB
โปรสุขใจ..พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน ll FD 0
โปรสุขใจ..พม่า ย่างกุ้ง หงสา พระธาตุอินทร์แขวน พัก..
FBT ll พระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระบรมรูปพระสุพรรณกัลยา วัดไจ่กระเลาะ เที่ยวเมืองสิเรียม สักการะเจดีย์เยเลพญา ขอพรพระอุปคุต สักการะพระธาตุอินทร์แขวน 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ขอพรหมอนวดเทวดา นมัสการพระนอนต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ กุมภาพันธ์ 2562
ราคา ฿10,900.00 THB
โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน 2 คืน ll DD 0
โปรจิ๊บ จิ๊บ...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม 3 วัน..
ZBT ll กราบขอพรพระมหาเจดีย์ชเวดากอง ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะ เจดีย์ไจ๊เข้า เจดีย์เก่าแก่แห่งเมืองสิเรียม ขอพรเทพทันใจไจ๊เข้า นมัสการพระพุทธไสยาสน์เจ๊าทัตยี หรือ พระนอนตาหวานสักการะ พระอุปคุต เมืองสิเรียม ชอปปิงสินค้าพื้น
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿9,999.00 THB
นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน ll FD 0
นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม 3 วัน 2 คืน ll FD
FBT ll มหัศจรรย์..บากัน นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม นั่งบอลลูนชมเมืองพุกาม สักการะเจดีย์ชเวสิกองพุกาม สักการะพระมหามัยมุณี ชมโชว์หุ่นกระบอกพุกาม แถมฟรี ชุดเสริมบารมี
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿21,900.00 THB
โปรพม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ll FD 0
โปรพม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ll FD
ZBT ll ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿11,900.00 THB
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ll DD 0
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน 3 วัน..
ZBT ll ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ้คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน -นั่งกระเช้าไฟฟ้า(รวมรถขึ้นพระธาตุ) -เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระพุทธไสยาสน์เจาทัตยี-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-วัดบารมี-เจดีย์โบตะ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿11,900.00 THB
Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน ll SL 0
Super Shock พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน ll SL
ZBT llย่างกุ้ง–พระมหาเจดีย์ชเวดากอง–พระนอนตาหวาน–วัดหงาทัตยี–เทพทันใจ–เทพกระซิบ*นมัสการพระมหาเจดีย์ชเวดากอง(Shwedagon Pagoda)พระเจดีย์ทองคำคู่บ้านคู่เมืองประเทศพม่าอายุกว่าสองพันห้าร้อยกว่าปีเจดีย์ทองแห่งเมืองดากอง หรือตะเกิง ชื่อเดิมของเมืองย่างกุ้ง
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿4,999.00 THB

1 มีทั้งหมด 23 รายการ


สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-21
จำนวนครั้งที่ชม : 613,268 ครั้ง
Online : 96 คน
จำนวนสินค้า : 581 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า