0

ทัวร์แนะนำ / พม่า

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 17 รายการ
มหัศจรรย์ พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน ll SL 0
มหัศจรรย์ พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน ll SL
ZBT ll เจดีย์ชเวดากอง พระนอนตาหวาน วัดหงาทัตยี เทพทันใจ วัดเจตุนพญาจี ไหว้พระสวดมนต์ ขอพรเสริมบารมี แก้ปีชง พิเศษ!! อิ่มอร่อยกับสลัดกุ้งม้งกร เป็ดปักกิ่ง
รหัสสินค้า : 8 มิ.ย. ll 15 มิ.ย. 2563
ราคา ฿1,999.00THB
พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน ll SL 0
พม่า ไหว้พระ 5 วัดดัง 1 วัน ll SL
ZBT ll กรุงเทพฯ – ย่างกุ้ง – พระมหาเจดีย์ชเวดากอง – พระนอนตาหวาน –วั ดหงาทัตยี – เทพทันใจ – เทพกระซิบ – วัดพระหินอ่อน – กรุงเทพฯ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿2,999.00THB
MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน ll SL 0
MYANMAR พัก 5 ดาว สักการะ 9 สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 วัน 1 คืน ll SL
ZBT ll-ย่างกุ้ง-เจดีย์ไจ๊เข้า-เทพทันใจไจ๊เข้า-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ - เทพกระซิบ- เจดีย์สุเล -พระมหาเจดีย์ชเวดกอง - –เจดีย์กาบาเอ ทำพิธีครอบเศียร – เจดีย์ไจ้กะส่าน – เจดีย์เอ่งต่อหย่า – เจดีย์เมียตซอนินเนือง – ตลาดสก็อต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿6,900.00THB
MYANMAR ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2 วัน 1 คืน ll SL 0
MYANMAR ย่างกุ้ง อินทร์แขวน ดินแดนแห่งมนต์ขลัง 2 วัน 1 คืน ll SL
ZBT llสักการะ 3 มหาบูชาสถาน พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี ชเวดากอง ชเวมอดอร์ อินทร์แขวน พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา พักบนพระธาตุอินแขวน 1 คืน –เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ - เทพกระซิบ - เจดีย์พระธาตุอินทร์แขวน ) –วัดไจ๊คะวาย–พระราชวังบุเรงนอง - เจดีย์ไจ้ปุ่น
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿6,999.00THB
มหัศจรรย์....MYANMAR โปรสุขใจ ไปอิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน ll SL 0
มหัศจรรย์....MYANMAR โปรสุขใจ ไปอิ่มบุญ 3 วัน 2 คืน ll SL
ZBT llชเวดากอง เจดีย์โบตาทาวน์ สักการะ เทพทันใจ พระนอนตาหวาน ชาบูชิ บุฟเฟ่ต์ พิเศษ!! สลัดกุ้งมังกร เป็ดปักกิ่ง - ย่างกุ้ง – เจดีย์สุเล – สิเรียม – เจดีย์เยเลพญา – พระนอนตาหวาน - เจดีย์โบตาทาวน์ - เทพทันใจ – เทพกระซิบ - ตลาดสก็อต - วัดบารมี –พระมหาชเวดากอง
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿7,900.00THB
มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน ll SL 0
มหัศจรรย์.....MYANMAR โปรจัดให้ จัดให้ถูก จัดให้ดี จัดให้คุ้ม พัก 4 ดาว 3 วัน 2 คืน ll SL
ZBT llย่างกุ้ง-หงสาวดี-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวนพระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต-วัดพระหินอ่อน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿8,999.00THB
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สายบุญ 3 วัน 2 คืน ll FD 0
พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน สายบุญ 3 วัน 2 คืน ll FD
ZZG ll สักการะ 3 ใน 5 มหาบูชาสถานสูลสุดของคนพม่า ชมเยเลพญาเจดีย์กลางน้ำ นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน ขอพรเทพทันใจ พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู แถมฟรี!!บทสวดมนต์องค์เทพทันใจ
รหัสสินค้า : มิถุนายน - สิงหาคม 2563
ราคา ฿8,999.00THB
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน โอบบุญ 3 วัน 2 คืน ll 8M 0
พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน โอบบุญ 3 วัน 2 คืน ll 8M
ZZG ll ร่วมพิธีมงคล เทินพระธาตุวัดกาบาเอ ขอพรเทพทันใจ สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน พิเศษ!! กุ้งแม่น้ำเผา บุฟเฟ่ต์ชาบู แถมฟรี!! บทสวดมนต์องค์เทพทันใจ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2563
ราคา ฿8,999.00THB
มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ll PG 0
มหัศจรรย์...MYANMAR มัณฑะเลย์ สกายน์ อังวะ มิงกุน 3 วัน 2 คืน ll PG
ZBT llร่วมพิธีล้างหน้าพระพักตร์ พระมหามัยมุนี(1ใน5มหาบูชาสถาน) ตักบาตรพระวัดมหากันดายงค์ นั่งรถม้าชมเมือง - มัณฑะเลย์-สกายน์-เจดีย์เก๊ามูดอว์-อังวะ-สกายน์ฮิลล์-พระราชวังมัณฑะเลย์-พระราชวังไม้สักชเวนานจอง-วัดกุโสดอ-มิงกุน-ระฆังมิงกุน-เจดีย์มิงกุน-ทัชมาฮาล
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2563
ราคา ฿10,900.00THB
มหัศจรรย์ พม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ll FD 0
มหัศจรรย์ พม่า 5 ดาว 3 วัน 2 คืน ll FD
ZBT ll ย่างกุ้ง-หงสาวดี-วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอร์-พระราชวังบุเรงนอง-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน(รวมรถขึ้นพระธาตุ)-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-พระนอนตาหวาน-เจดีย์ชเวดากอง-สิเรียม-เจดีย์เยเลพญา-เจดีย์โบตะทาวน์-เทพทันใจ-เทพกระซิบ-ตลาดสก๊อต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - สิงหาคม 2563
ราคา ฿10,900.00THB
มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน 2 คืน ll PG 0
มหัศจรรย์ MYANMAR พุกาม มัณฑะเลย์ อมรปุระ 3 วัน 2 คืน ll PG
ZBT llร่วมพิธีล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุนี ตักบาตรพระ วัดมหากันดายงค์ พิเศษสุด!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา -มัณฑะเลย์-พุกาม-ชมทุ่งทะเลเจดีย์-วัดเจดีย์ชเวสิกอง-วัดอนันดา-วัดมนุหา-วัดกุบยางกี-วัดติโลมินโล-วัดสัญพัญญู-วิหารธรรมยันจี-พิธีล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2563
ราคา ฿11,900.00THB
มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ll PG 0
มหัศจรรย์ พม่า บินดี อยู่ดี...พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน 3 วัน 2 คืน ll PG
ZBT llย่างกุ้ง-เจดีย์โบตาทาวน์-เทพทันใจ-พระนอนตาหวาน-พระมหาเจดีย์ชเวดากอง -วัดไจ๊คะวาย-เจดีย์ชเวมอดอว์-พระราชวังบุเรงนอง-เจดีย์ไจ้ปุ่น-พระนอนชเวตาเลียว-คิมปูนแค้มป์-พระธาตุอินทร์แขวน-หงสาวดี
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿11,900.00THB
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน ll FD   0
พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ล่องเเม่น้ำอิระวดี มิงกุน (นั่งรถภายใน) 4 วัน 3 คืน ll FD
FBT ll ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2563
ราคา ฿11,900.00THB
พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน ll PG 0
พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา 3 วัน 2 คืน ll PG
ZBT ll ทัวร์พม่า พินอูลวิน เมืองสุดโรแมนติกกลางหุบเขา gmujp;ตลาดเช้าพินอูลวิน วัดพระมหาอันตูกานตาร์ ชมสวนพฤกษศาสตร์กันดอว์จี มัณฑะเลย์ อมรปุระ สะพานไม้อูเบ็ง
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿11,900.00THB
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG  นั่งรถ 0
พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน ll PG นั่งรถ
FBT ll ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี สิ่งศักดิ์สิทธิ์สูงสุด 1 ใน 5 มหาบูชาสถาน ชม สะพานไม้อูเบ็ง สะพานไม้สักที่ยาวที่สุดโลก ชม พระราชวังไม้สักชเวนานจอง ชมความงดงาม พระราชวังมัณฑะเลย์ ชมวิวที่เขา มัณฑะเลย์ฮิลล์ ชม เจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2563
ราคา ฿12,900.00THB
บุหลันดั้นเมฆ EP.2 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน ll PG 0
บุหลันดั้นเมฆ EP.2 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน 4 วัน 3 คืน ll PG
ZZG llมนต์เสน่ห์อาทิตย์อัสดง ณ ป่าทะเลเจดีย์ สักการะ 2 มหาบูชาสถาน เจดีย์ชเวสิกอง และพระมหามัยมุนี พิเศษ!! เมนูกุ้งแม่น้ำเผา ชมโชว์หุ่นเชิดโบราณ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ – เจดีย์ชเวสิกอง – วัดอานันดา – วัดมนุหะ – วัดกุบยางกี
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤศจิกายน 2563
ราคา ฿12,999.00THB
พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน ll PG 0
พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน 4 คืน ll PG
ZBT llนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธ์สูงสุดของพม่า 5 วัน -พระมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย์ -มหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง -มหาเจดีย์ชเวสิกอง เมืองพุกาม -เจดีย์ชเวมอดอร์ เมืองหงสาวดี -พระธาตุอินทร์แขวน เมืองไจก์โถ่ บินตตงเข้าย่างกุ้ง ออกมัณฑะเลย์+บินภายใน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿21,900.00THB

1 มีทั้งหมด 17 รายการ

ค้นหาสินค้าสถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2021-11-25
จำนวนครั้งที่ชม : 1,784,139 ครั้ง
Online : 23 คน
จำนวนสินค้า : 394 รายการ
สแกนเพิ่มเพื่อน LINE