0

ทัวร์แนะนำ / อินเดีย

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 15 รายการ
 Kashmir  LOVER 6 วัน 4 คืน ll SG 0
Kashmir LOVER 6 วัน 4 คืน ll SG
ZHY ll “แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ
รหัสสินค้า : ขณะนี้-ตุลาคม 2561
ราคา ฿29,999.00 THB
4 สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล 9 วัน  7คืน ll 9W 0
4 สังเวชนียสถาน ทัชมาฮาล 9 วัน 7คืน ll 9W
ZHY ll พักโรงแรมทุกคืน มีพระวิทยากร +เสริมอาหารไทยทุกมื้อ “ดูก่อนอานนท์ สังเวชนียสถาน 4 แห่ง เป็นที่ควรเห็นของกุลบุตรผู้มีศรัทธา ด้วยระลึกว่า” • พระตถาคตประสูติในที่นี้ ๑ เมืองลุมพินีวัน • พระตถาคตตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญานในที่นี้ ๑ เมืองพุทธคยา
รหัสสินค้า : ขณะนี้ -ธันวาคม 2561
ราคา ฿48,800.00 THB
ทัชมาฮาล ชัยปุระ 4วัน 2คืน ll SG 0
ทัชมาฮาล ชัยปุระ 4วัน 2คืน ll SG
ZHY ll เยือนอัครา “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์รักนิรันดร์ มรดกโลกเหนือกาลเวลา สิ่งมหัศจรรย์ของโลก และศิลปะชั้นเอกของยุคราชวงศ์โมกุล ณ พระราชวังอัคระฟอร์ด เยือนชัยปุระ เมืองหลวงแห่งรัฐราชสถาน นครสีชมพูชม ชมความอลังการมหาราชวัง
รหัสสินค้า : ขณะนี้ -ธันวาคม 2561
ราคา ฿21,900.00 THB
THE CIRCLE OFRAJASTHAN & TAJ 12 ;วัน ll TG 0
THE CIRCLE OFRAJASTHAN & TAJ 12 ;วัน ll TG
ZHY ll เมืองหลวงเดลี– เมืองมันดาวา-เมืองบิคาเนอร์– เมืองจัยแซลเมียร์ (นครสีทอง)– เมืองจ๊อดปูร์ (นครสีฟ้า)-เมืองจ๊อดปูร์ – รานัคปูร์–เมืองอุไดร์ปูร์–เมืองพุชการ์- เมืองจัยปูร์(นครสีชมพู)–เมืองอัครา(ทัชมาฮาล)-เดลลี
รหัสสินค้า : 06-17 ก.ย.,11-22 ต.ค.,15-26 พ.ย.,05-16 ธ.ค. 2561
ราคา ฿66,900.00 THB
เส้นทางจาริกบุญ สักการะพระคณปติ 8 ปาง 5 วัน 3 คืน  ll 9W 0
เส้นทางจาริกบุญ สักการะพระคณปติ 8 ปาง 5 วัน 3 คืน ..
FIN ll เมืองมุมไบ - ปูเน – รันยันกาวน์ - เลนยาตรี - โอซาร์ -โมเรกาวน์ - เธอูร์ - สิทธิเธก - มาหัท - ปาลี
รหัสสินค้า : ตุลาคม- มกราคม 2562
ราคา ฿29,999.00 THB
จาริกบุญอินเดีย 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน ll WE 0
จาริกบุญอินเดีย 4 สังเวชนียสถาน 7วัน 6คืน ll WE
FIN ll (รับจำนวนจำกัด) เส้นทางท่องเที่ยวธรรมะ สร้างบุญบารมี เสริมความดี ได้ความรู้และมีความสุข บรรยายพุทธประวัติ โดย ธรรมวิทยากร พระธรรมฑูตสายอินเดีย
รหัสสินค้า : ขณะนี้-ธันวาคม 2561
ราคา ฿43,900.00 THB
เลห์ ลาดักห์ 7 วัน ll 9W 0
เลห์ ลาดักห์ 7 วัน ll 9W
ZHY ll เส้นทางแห่งอ้อมกอดหิมาลัย ...ลาดักห์ เลห์ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย " สวรรค์ปลายขอบฟ้า" ที่นี่คือสวรรค์บนดินของนักเดินทางอย่างแท้จริง... …มาเห็นและสัมผัส เลห์ ลาดักห์ ด้วยตาคุณเองสักครั้งหนึ่ง..ของการเดินของท่านกับเรา... ที่นี่ ทิเบตน้อยแห่งอินเดีย
รหัสสินค้า : ขณะนี้-ตุลาคม 2561
ราคา ฿49,900.00 THB
แคชเมียร์ อิน เลิฟ 5 วัน 3 คืน ll SG 0
แคชเมียร์ อิน เลิฟ 5 วัน 3 คืน ll SG
ZHY ll “แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กันยายน 2561
ราคา ฿25,555.00 THB
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เลิฟเวอร์ 6 วัน 4 คืน ll SG 0
แคชเมียร์ ทัชมาฮาล เลิฟเวอร์ 6 วัน 4 คืน ll SG
ZHY ll “แคชเมียร์” สัมผัสกับดินแดนสวรรค์บนพื้นพิภพ มงกุฎเพชรแห่งอินเดียที่สวยที่สุดในโลก เปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”อยู่กลางอ้อมกอดของเทือกเขาหิมาลัย สัมผัสกับทุ่งราบผืนใหญ่ในอ้อมกอดหิมาลัย ตระการตากับดอกไม้นานาพรรณ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ -กันยายน 2561
ราคา ฿29,900.00 THB
สมายจัยปูร 4 วัน 2 คืน ll WE 0
สมายจัยปูร 4 วัน 2 คืน ll WE
ZHY ll ช้างขึ้นไปเที่ยวยัง พระราชวังแอมเบอร์พาเลซ ประดุจดั่งมหาราชาและมหารานีในยุคก่อน ใช้เวลาเดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงเศษก็ถึงแล้ว ด้านบนมีความสวยงามมาก แต่งชุดอินเดียแล้วเที่ยวถ่ายรูปให้กิ๊บเก๋ จะดีแค่ไหนถ้าได้ใส่ชุดส่าหรี
รหัสสินค้า : 11-14 ส.ค. / 8-11 ก.ย. / 20-23 ต.ค. / 8-15 ธ.ค. 2560
ราคา ฿24,900.00 THB
อินเดีย  เนปาล สังเวชนียสถาน 8 วัน ll  WE 0
อินเดีย เนปาล สังเวชนียสถาน 8 วัน ll WE
ZHY ll (บินไทยสไมล์) พุทธคยา ราชคฤห์ ปัตนะ เวสาลี กุสินารา มกุฎพันธเจดีย์ ลุมพินี มายาเทวีวิหาร สาวัตถี วัดเชตะวัน พาราณสี ล่องเรือแม่น้ำคงคา สารนาท ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน
รหัสสินค้า : ตุลาคม-กุมภาพันธ์ 2562
ราคา ฿52,995.00 THB
India 7 วัน 5 คืน ll WE 0
India 7 วัน 5 คืน ll WE
ZVW ll พุทธคยา – ราชคฤห์ – นาลันทา - ไวสาลี – กุสินารา - กุสินารา (ประเทศอินเดีย) – ลุมพินี (ประเทศเนปาล) – สาวัตถี (ประเทศอินเดีย) . -ชมแม่น้ำเนรัญชรา / พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา / ต้นพระศรีมหาโพธิ์ / นมัสการพระพุทธเมตตา, พระแท่นวัชรอาสน์, เขาคิชกูฎ
รหัสสินค้า : พฤศจิกายน - มีนาคม 2562
ราคา ฿39,999.00 THB
มุมไบ อาชันต้า แอลโลร่า  5 วัน 3 คืน ll 9W 0
มุมไบ อาชันต้า แอลโลร่า 5 วัน 3 คืน ll 9W
ZHM ll เยียน 3 มหาถ้ำแห่งสามศาสนา มุมไบ” นครลอนดอนแห่งอินเดีย ที่เต็มไปด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงามครั้งเมื่ออังกฤษยังปกครองอยู่ มีทั้งแบบอังกฤษโกธิค แบบอินเดียผสมอาหรับ ถ้ำเอลโลรา ถ้ำอชันตา มรดกโลก พลังแห่งศรัทธา มหัศจรรย์ศาสนสถานในอินเดีย ปฏิมากรรมพุทธศาสนาเ
รหัสสินค้า : ขณะนี้-ปีใหม่ 2562
ราคา ฿39,800.00 THB
INDIA เส้นทางแสวงบุญ 8 วัน 7 คืน ll WE 0
INDIA เส้นทางแสวงบุญ 8 วัน 7 คืน ll WE
ZVW ll ชมแม่น้ำเนรัญชรา / พระมหาโพธิเจดีย์พุทธคยา / ต้นพระศรีมหาโพธิ์ / นมัสการพระพุทธเมตตา, พระแท่นวัชรอาสน์,พุทธคยา ต้นพระศรีมหาโพธิ์ วัดพุทธนานาชาติ– ราชคฤห์ – นาลันทา เขาคิชกูฎ, นมัสการกุฎิพระอานนท์-ไวสาลี – กุสินารา-ลุมพินี-สาวัตถี – พาราณสี
รหัสสินค้า : 2-9 มี.ค,12-19 มี.ค, 23-30 มี.ค 2562
ราคา ฿41,999.00 THB
SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน ll SG 0
SUPER SAVE แคชเมียร์ ทัชมาฮาล 7วัน 4คืน ll SG
ZGO ll ยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์” • ชมความงามของ กุลมาร์ค &โซนามาร์ค ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ • นำท่านนั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม • นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลส
รหัสสินค้า : ขณะนี้ -ตุลาคม 2561
ราคา ฿19,888.00 THB

1 มีทั้งหมด 15 รายการ


สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2018-09-21
จำนวนครั้งที่ชม : 563,758 ครั้ง
Online : 28 คน
จำนวนสินค้า : 662 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า