0

ทัวร์แนะนำ / ตุรกี

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 15 รายการ
GRAND TURKEY 9 วัน 6 คืน ll TK 0
GRAND TURKEY 9 วัน 6 คืน ll TK
ZHN llอิสตันบูล-อังการ่า-สุสานอตาเติร์ก-นครใต้ดิน–พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง–หุบเขาอุซิซาร์***พิเศษ!! ชมโชว์ระบำหน้าท้อง-OPTION BALLOON (ไม่รวมในค่าทัวร์)-เมืองคอนย่า-CARAVANSARAI-พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า-ปามุคคาเล่-ปราสาทปุยฝ้าย-เมืองเฮียราโพลิส–คูซาดาซี
รหัสสินค้า : ตุลาคม - ปีใหม่ 2563
ราคา ฿35,777.00 THB
Unseen Turkey  8 วัน ll TK (Day flight) 0
Unseen Turkey 8 วัน ll TK (Day flight)
ZPD llวันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงอิสตันบูล-เมืองบูร์ซ่าร์ วันที่สอง เมืองบูร์ซ่าร์-เมืองชานัคคาเล่-เมืองอิซเมียร์ วันที่สาม เมืองอิซเมียร์-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-เมืองปามุคคาเล่ วันที่สี่ เมืองปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย วันที่ห้า เมืองคัปปาโดเก
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿29,900.00 THB
มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน ll TK 0
มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 8 วัน 5 คืน l..
ZBT ll ชานัคคาเล่•นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์•ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด ชมเมืองโบราณทรอย•เมืองอิสเมียร์•โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส •บ้านพระแม่มารี •คุชาดาสึ•ปามมุคคาเล•ปราสาทปุยฝ้าย•คอนย่า•คัปปาโดเกีย•สถานีคารวาน•พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ธันวาคม 2562
ราคา ฿29,999.00 THB
มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน ll TK 0
มหัศจรรย์...ตุรกี บินตรงสู่อิสตันบูล 9 วัน 6 คืน l..
ZBT ll• เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย• ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองไอวาลิค• คุชาดาสึ• เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี •โรงงานผลิตเสื้อหนัง•ชมสวนพีช•ปามุคคาเล• ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองคอนย่า •ชมสวนแอปเปิ้ล•พิพิธภัณฑ์เมฟลานา สถานีคารวาน •เมืองคอนย่า
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿34,900.00 THB
Turkey Troy 8 วัน ll TK  0
Turkey Troy 8 วัน ll TK
ZPD llฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
รหัสสินค้า : กันยายน - ตุลาคม 2562
ราคา ฿36,900.00 THB
Turkey Variety 8 วัน 6 คืน ll PS 0
Turkey Variety 8 วัน 6 คืน ll PS
ZSM ll•ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย •พิเศษ นำเข้าสวนผลไม้ และสวนดอกไม้ ที่มีในแต่ละช่วงของเดือน •ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช •ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย •ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย)
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿26,900.00 THB
Turkey Saver 10 วัน 7 คืน  ll EK 0
Turkey Saver 10 วัน 7 คืน ll EK
ZHB ll เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปิ๊ แกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ธันวาคม 2562
ราคา ฿29,900.00 THB
BEST TURKEY 8 วัน 5 คืน ll TK+ ภายใน 2ขา 0
BEST TURKEY 8 วัน 5 คืน ll TK+ ภายใน 2ขา
ZHP ll โปรแกรมสบาย คัดเฉพาะเมืองห้ามพลาด บินตรง , บินภายใน 2 ครั้ง , พักโรงแรม 5 ดาว , พักโรงแรมถ้ำคัปปาโดเกีย 2 คืน , ช๊อปปิ้งทักซิม , ทานข้าวบนหอคอยกาลาต้า
รหัสสินค้า : 7-14 ต.ค. 62
ราคา ฿42,900.00 THB
มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน 2 ขา ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่ 8 วัน 5 คืน ll TK 0
มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน 2 ขา ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี..
ZBT llไร่สตอร์เบอร์รี่สวยๆ บรรยาการศสุดโรแมนติก สตรอเบอรี่ในฟาร์มซึ่งสามารถมองเห็นวิวสวยงามรอบทิศแบบ 360 องศา ที่นี่ปลูกสตรอเบอี่แบบปลอดสารพิษ รสชาติหวานและปลอดภัย โดยเดือนที่เก็บสตอเบอรี่ของตุรกีจะอยู่ในช่วงเดือน มิถุนายน - พฤศจิกายน ของทุกปี
รหัสสินค้า : 8-15 ส.ค. // 9-16 ต.ค. // 22-29 พ.ย. 2562
ราคา ฿39,900.00 THB
มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 1 ขา 8 วัน 5 คืน ll TK 0
มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 1 ขา 8 วัน 5 คืน ll TK
ZBT ll• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ • เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล•ชานักกาเล•ชมเมืองโบราณทรอย•ถ่ายรูป กับม้าโทรจัน •เมืองอิสตันบูล
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ธันวาคม 2562
ราคา ฿34,900.00 THB
LUXURY RIVIERA TURKEY 8 วัน 5 คืน ll TK 0
LUXURY RIVIERA TURKEY 8 วัน 5 คืน ll TK
ZPD ll ฤดูกาลเก็บสตอเบอรี่สดๆ จากสวน เที่ยวเมืองอันตาเลีย ริเวียร่าแห่งตุรกี บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย พักโรงแรมระดับ 5 ดาว 4 คืน พักโรงแรมสไตล์ถ้ำ ที่คัปปาโดเกีย 1 คืน - อิสตันบูล อิซเมียร์ ปามุคคาเล่ อันตาเลีย คัปปาโดเกีย - เที่ยวชมกรุงทรอย
รหัสสินค้า : ตลอดเดือนตุลาคม 2562
ราคา ฿41,900.00 THB
Exclusive Croatia-Turkey 9 วัน ll TK 0
Exclusive Croatia-Turkey 9 วัน ll TK
ZPD llบินเข้าซาเกรบ บินออกดูบรอฟนิค ล่องเรือชมฟาร์มหอยนางรม ชิมหอยนางรมสดๆ พร้อม เมนูพิเศษ กุ้งมังกร เสิร์ฟพร้อมสปาเก็ตตี้-กรุงอิสตันบูล-กรุงซาเกรบ-คาโลวัช-อุทยานพลิทวิเซ่ เจเซอุทยานพลิทวิเซ่ เจเซร่า-เมืองซาดาร์-เมืองซิบินิค-เมืองสปลิท-เมืองนีอุม (บอสเนีย
รหัสสินค้า : 13-21 ตุลาคม 2562
ราคา ฿79,900.00 THB
Turkey UEFA SuperCup 6 วัน 3 คืน ll EK 0
Turkey UEFA SuperCup 6 วัน 3 คืน ll EK
ZHB llเชลชี vs ลิเวอร์พูล -อิสตันบูล - สนามฟุตบอล บีเจเค โวดาโฟน - พระราชวังทอปกาปึ – ฮิปโปโดรม – สุเหร่าสีน้ำเงิน – สุเหร่าเซนต์โซเฟีย –อุโมงค์เก็บน้ำเยเรบาตัน - ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส–สไปซ์มาร์เก็ต - แกรนด์ บาซาร์ –พระราชวังโดลมาบาห์เช่
รหัสสินค้า : 13- 18 สิงหาคม 2562
ราคา ฿59,900.00 THB
The Myth of Turkey 9 วัน 6 คืน ll TK 0
The Myth of Turkey 9 วัน 6 คืน ll TK
ZSR ll บินตรง + บินภายใน 2 ขา พัก ร.ร.ถ้ำแท้ 2 คืน สัมผัสดื่มด่ำกับบรรยากาศที่หาที่สุดไม่ได้ ชิลสุด เต็มอิ่ม บรรยากาศถ้ำ เลือกเฉพาะเมืองสวย ครบ จบ ชิล ไม่เร่ง ตามกระแสเซเลป Salt Bae พร้อมกับทานสเต็กที่โด่งดังที่สุดในโลก ณ ร้านอาหาร "Nusr-Et Steakhouse
รหัสสินค้า : 12-20 ตุลาคม 2562
ราคา ฿69,900.00 THB
CLASSIC TURKEY Strawberry Seasons 8 วัน ll TK 0
CLASSIC TURKEY Strawberry Seasons 8 วัน ll TK
ZPR ll บินตรงชิลด์ชิลด์ พักโรงเเรม 5 ดาว พิเศษ พักคัปปาโดเกีย 2 คืน Hippodrome Blue Mosque Hagia Sophia Topkapi Palace Dolmabahce Yere Batan ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส Shopping Spice market พิเศษ อาหารจีน 1 มื้อ
รหัสสินค้า : กันยายน - ตุลาคม 2562
ราคา ฿37,900.00 THB

1 มีทั้งหมด 15 รายการ


สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-07-23
จำนวนครั้งที่ชม : 769,996 ครั้ง
Online : 23 คน
จำนวนสินค้า : 758 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า