0

ทัวร์แนะนำ / ตุรกี

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 22 รายการ
Turkey Troy 8 วัน ll TK 0
Turkey Troy 8 วัน ll TK
ZPD llฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-สไปซ์ มาร์เก็ต-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - ตุลาคม 2562
ราคา ฿36,900.00 THB
Riviera Tulip Turkey 10 Days ESB-IST ll QR 0
Riviera Tulip Turkey 10 Days ESB-IST ll QR
ZPD llบินเข้า อังคาร่า บินออก อิสตันบูล พักโรงแรมระดับ 5ดาว 7คืน พักโรงแรมถ้ำ 1คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ริเวียร่าแห่งตุรกี *อังคาร่า-ทะเลสาบเกลือ-คัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-บ้านพักมนุษย์ถ้ำพื้นเมือง*
รหัสสินค้า : 06-15 เม.ย. 62//08-17 เม.ย. 62
ราคา ฿49,900.00 THB
มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน เดือนเมษายน 8 วัน 5 คืน ll TK 0
มหัศจรรย์...ตุรกี บินภายใน เดือนเมษายน 8 วัน 5 คืน..
ZBT llสนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์(บินภายใน)• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม •หุบเขานกพิราบ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ •นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิต พรมทอมือ•เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า
รหัสสินค้า : 2-9 เม.ย. // 17-24 เม.ย. 2562
ราคา ฿39,900.00 THB
มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 8 วัน 5 คืน ll TK 0
มหัศจรรย์ตุรกี...บินภายใน 8 วัน 5 คืน ll TK
ZBT llสนามบินอิสตันบูล• สนามบินเนฟเซไฮร์บินภายใน• เมืองคัปปาโดเกีย• พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม นครใต้ดินไคมัคลึ•ชมโรงงานผลิตพรมทอมือ• ชมโรงงานเซรามิคและโรงงานจิวเวอรี่ •เมืองคอนย่า • สถานีคาราวาน •พิพิธภัณฑ์เมฟลาน่า•เมืองปามุคคาเล•ปราสาทปุยฝ้าย•โรงงานผลิต
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿34,900.00 THB
WOW Turkey 8 วัน ll TK 0
WOW Turkey 8 วัน ll TK
SPD llฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-สุเหร่าเซนต์โซเฟีย-อ่างเก็บน้ำ-ใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาเช่-เมืองบูร์ซ่า-มัสยิดสีเขียว-ช้อปปิ้งตลาดผ้าไหม-เมืองอิซเมียร์-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส-ช้อปปิ้งโรงงานทำเครื่องหนัง-ปามุคคาเล่
รหัสสินค้า : ขณะนี้ -มีนาคม 2562
ราคา ฿32,900.00 THB
มหัศจรรย์...ตุรกี 8 วัน 5 คืน ll TK 0
มหัศจรรย์...ตุรกี 8 วัน 5 คืน ll TK
ZBT llชานัคคาเล่•นั่งเรือข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์•ถ่ายรูปกับม้าไม้ฮอลิวู้ด • ชมเมืองโบราณทรอย •เมืองอิสเมียร์•โรงงานผลิตเสื้อหนัง• เมืองโบราณเอฟฟิซุส •บ้านพระแม่มารี •คุชาดาสึ• ปามมุคคาเล•ปราสาทปุยฝ้าย• คอนย่า• คัปปาโดเกีย•สถานีคารวาน •พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - เมษายน 2562
ราคา ฿31,900.00 THB
RIVIERA-TULIP TURKEY 10 วัน ll QR 0
RIVIERA-TULIP TURKEY 10 วัน ll QR
ZPD ll บินเข้า อังคาร่า บินออก อิสตันบูล บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี" พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน
รหัสสินค้า : 06-15 เม.ย. 62/08-17 เม.ย. 62 ( วันสงกรานต์ )
ราคา ฿49,900.00 THB
RIVIERA-TULIP TURKEY 10 วัน ll QR 0
RIVIERA-TULIP TURKEY 10 วัน ll QR
ZPD ll บินเข้า อิสตันบูล บินออก อังคาร่า บินเช้า ถึงเย็น พักผ่อนเต็มอิ่ม ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี" พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 7 คืน
รหัสสินค้า : 09-18 เมษายน 2562 ( วันสงกรานต์ )
ราคา ฿49,900.00 THB
ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน ll EK 0
ENDLESS TURKEY 10 วัน 7 คืน ll EK
ZGO ll ที่ยวอิสตันบูล (Istanbul) ดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีป • เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฮาเยียโซเฟีย (Ayasofya Museum) ได้รับการขนานนามว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณ • เยือนเมืองโบราณเอเฟซุส (City of Ephesus) มหานครแห่งแรกและยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชีย • ตื่นตาก
รหัสสินค้า : มีนาคม - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿31,900.00 THB
มหัศจรรย์...ริเวียร่า ตุรกี 10 วัน 7 คืน ll QR 0
มหัศจรรย์...ริเวียร่า ตุรกี 10 วัน 7 คืน ll QR
ZBT llสนามบินอิสตันบูล • เมืองอิสตันบูล • พระราชวังโดลมาบาห์เช่ • ช่องแคบบอสพอรัส-อิสตันบูล • เมืองชานักกาเล • เมืองโบราณทรอย • แวะถ่ายรูปกับม้าโทรจัน-ปามุคคาเล • ปราสาทปุยฝ้าย • เมืองอันตัลยา-หอคอยฮิเดอร์ริค • ย่านเมืองเก่า • ประตูชัยเฮเดรียน • ล่องเรือ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กุมภาพันธ์ 2562
ราคา ฿39,900.00 THB
Turkey Saver 10 วัน 7 คืน ll EK 0
Turkey Saver 10 วัน 7 คืน ll EK
ZHB ll เมืองอิสตันบลู ฮิปโปโดรม สุเหราสีนํ้าเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย พระราชวังทอปกาปิ๊ แกรนด์บาซาร์ พระราชวังโดลมาบาเช่ สไปซ์มาร์เก็ต อุโมงค์เก็บนํ้าเยเรบาตัน
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - พฤษภาคม 2562
ราคา ฿29,900.00 THB
Luxury Riviera Turkey 8 วัน ll TK 0
Luxury Riviera Turkey 8 วัน ll TK
ZPD llอิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-อันตาเลีย-เมืองคัปปาโดเกีย*บินตรง + บินภายใน 2 ครั้ง ไม่เหนื่อย *พักโรงแรม ระดับ 5 ดาว 4 คืน *พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1 คืน
รหัสสินค้า : 10-17 เมษายน 2562 / 13-20 เมษายน 2562
ราคา ฿49,900.00 THB
Premuim Riviera Turkey 10 วัน ll TK 0
Premuim Riviera Turkey 10 วัน ll TK
ZPD llฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-พระราชวังโดลมาบาชเช่-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-ช้อปปิ้งตลาด สไปซ์-เมืองชานัคคาเล่-ม้าไม้เมืองทรอย-วิหารอะโครโปลิส-เมืองคูซาดาซึ-บ้านพระแม่มารี-เมืองโบราณเอฟฟิซุส
รหัสสินค้า : 08-17 มี.ค. / 22-31 มี.ค. / 29 มี.ค.-07 เม.ย. 2562
ราคา ฿49,900.00 THB
เบสตุรกี 8วัน 5 คืน ll TK 0
เบสตุรกี 8วัน 5 คืน ll TK
ZNU ll พิเศษ เที่ยวสนุกไม่เหนื่อย บินภายใน นั่งรถไฟความเร็วสูง พักโรงแรมถ้ำ 2 คืน ดินเนอร์หรูบนหอคอยกาลาตาร์
รหัสสินค้า : 3-10 มีนาคม 2562
ราคา ฿38,900.00 THB
Tulip Festival Turkey 9 วัน 6 คืน ll W5 0
Tulip Festival Turkey 9 วัน 6 คืน ll W5
ZSM ll • ชมความงามของ ดอกทิวลิป ณ Emirgan Garden • ชม เมืองอิสตันบูล สุเหร่าสีน้ำเงิน สุเหร่าเซนต์โซเฟีย • ชมความยิ่งใหญ่ของ พระราชวังโดลมาบาห์เช • ชมดินแดนแห่งเทพนิยาย คัปปาโดเกีย • ชมดินแดนอันน่าอัศจรรย์ ปามุคคาเล่ (ปราสาทปุยฝ้าย) • ชมสัญลักษณ์อันชาญ
รหัสสินค้า : เมษายน 2562
ราคา ฿35,927.00 THB
Back to Byzantine and Ottoman Empire Turkey 8 วัน 5 คืน ll TK + ภายใน 2 ขา 0
Back to Byzantine and Ottoman Empire Turkey 8 วัน ..
ZGO ll บินภายใน 2 ขา ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต (Option) ขึ้นบอลลูนชมภูมิทัศน์คัปปาโดเกีย (Cappadocia) เพื่อชื่นชมดิ
รหัสสินค้า : เมษายน - มิถุนายน 2562
ราคา ฿38,900.00 THB
Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน ll TK 0
Belly dance and Pistachio ตุรกี 10 วัน 7 คืน ll TK
ZGO ll เดินทางสบายๆ บินตรงสู่ตุรกีโดยสายการบินแห่งชาติเตอร์กิซ แอร์ • ชมดินแดนคาบเกี่ยว 2 ทวีปทั้งยุโรป และ เอชีย • เที่ยวครบ ระบุเข้าชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ชัดเจนและครบถ้วน • ชมความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรไบแซนไทน์และออตโตมันในอดีต • พลาดไม่ได้กับการช
รหัสสินค้า : มีนาคม-มิถุนายน 2562
ราคา ฿37,900.00 THB
Riviera Turkey 10 Days ADANA ll QR 0
Riviera Turkey 10 Days ADANA ll QR
ZPD llบินเข้า อาดานา บินออก อิสตันบูล พักโรงแรมระดับ 5ดาว 6คืน พักโรงแรมถ้ำ 1 คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน "ริเวียร่าแห่งตุรกี" *กรุงโดฮา-เมืองอาดาน่า-เมืองคัปปาโดเกีย-พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเกอเรเม่-นครใต้ดิน-เมืองคอนย่า
รหัสสินค้า : 07-16 เมษายน 2562
ราคา ฿47,900.00 THB
Luxury Tulip Turkey 8 Days Phuket ll TK 0
Luxury Tulip Turkey 8 Days Phuket ll TK
ZPD llบินตรงออกจากภูเก็ต+บินภายใน 2ครั้ง ไม่เหนื่อย พักโรงแรม ระดับ 5ดาว 4คืน พักโรงแรมตกแต่งสไตล์ถ้ำ ที่ คัปปาโดเกีย 1คืน**อิสตันบูล-อิซเมียร์-ปามุคคาเล่-เมืองคอนย่า-เมืองคัปปาโดเกีย-ชมสวนดอกทิวลิป**
รหัสสินค้า : 08 -15 เมษายน 2562
ราคา ฿39,900.00 THB
Riviera Tulip Turkey 10 Days IST-ESB ll QR 0
Riviera Tulip Turkey 10 Days IST-ESB ll QR
ZPD llบินเข้า อิสตันบูล บินออก อังคาร่า พักโรงแรมระดับ 5ดาว 7คืน พักโรงแรมถ้ำ 1คืน ที่เมืองคัปปาโดเกีย ล่องเรือทะเลเมดิเตอร์เรเนี่ยน ริเวียร่าแห่งตุรกี *ฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-เข้าชมสวนดอกทิวล
รหัสสินค้า : 09-18 เมษายน 2562
ราคา ฿49,900.00 THB
มหัศจรรย์ตุรกี...สงกรานต์ 10 วัน 7 คืน ll TK 0
มหัศจรรย์ตุรกี...สงกรานต์ 10 วัน 7 คืน ll TK
ZBT ll•บลูมอสก์•อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดินเยเรบาตัน •ฮิปโปโดรม •อายาโซเฟีย • นั่งเรือข้ามฟากข้ามช่องแคบดาร์ดะเนลส์• ชานัคเคเล่•เมืองโบราณทรอย • ถ่ายรูปกับม้าโทรจัน • เมืองอิสเมียร์•เมืองโบราณเอฟฟิซุส•บ้านพระแม่มารี • โรงงานผลิตเสื้อหนัง• ปามุขคาเล• คอนย่า
รหัสสินค้า : 11 - 20 เมษายน 2562
ราคา ฿42,900.00 THB
TURKEY EASY 8 วัน ll TK + ภายใน 0
TURKEY EASY 8 วัน ll TK + ภายใน
ZPD ll บินตรง + บินภายใน 1 ครั้ง พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว 5 คืน พาเที่ยวฮิปโปโดรม-สุเหร่าสีน้ำเงิน-เซนต์โซเฟีย-อุโมงค์เก็บน้ำใต้ดิน-เยเรบาตัน-พระราชวังทอปกาปึ-ช้อปปิ้งแกรนด์บาร์ซาร์-ล่องเรือช่องแคบบอสฟอรัส-พระราชวังโดลมาบาเช่-ช้อปปิ้ง-สไปซ์ มาร์เก็ต
รหัสสินค้า : 30 พ.ค.-06 มิ.ย.62
ราคา ฿33,900.00 THB

1 มีทั้งหมด 22 รายการ


สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-02-19
จำนวนครั้งที่ชม : 631,094 ครั้ง
Online : 67 คน
จำนวนสินค้า : 676 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า