0

ทัวร์แนะนำ / รัสเซีย

ค้นหา :
1 มีทั้งหมด 12 รายการ
มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6 วัน 3 คืน ll EY 0
มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม 6 วัน 3 คืน ll EY
ZZE ll คุณชายสีลูกกวาด เที่ยวมอสโคว์แบบครบคุ้ม ทุกซอกมุม ไม่พลาดทุกจุดไฮไลท์ ชมต้นกำเนิดโบสถ์อัสสัมชัญเมืองซากอร์ส สุดอลังการกับโบสถ์นิวเยรูซาเรม ถ่ายรูปเก๋เก๋ บนสะพานสูง ณ สวนซายาร์ดเยริมแม่น้ำมอสควา แวะเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ ของประตูแห่งชัยชนะ
รหัสสินค้า : เมษายน - มิถุนายน 2563
ราคา ฿27,999.00THB
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน ll EK 0
รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส 6 วัน 3 คืน ll EK
ZWR ll พาล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ชมโชว์เซอร์คัส นั่งเมโทรชมสถานีรถไฟใต้ดิน เดินทางสู่เมืองซากอส พระราชวังเครมลิน พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่แชมเบอร์ ช้อปปิ้งถนนอารบัท และตลาดอิสมายลอฟกี้
รหัสสินค้า : เมษายน - กรกฎาคม 2563
ราคา ฿34,900.00THB
รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน ll EK 0
รัสเซีย (มอสโคว์ – ซาร์กอร์ส) 6 วัน 3 คืน ll EK
ZGO llมอสโคว์| พระราชวังเครมลิน| IZMAILOVO MARKET| ซาร์กอร์ส| ชม VDNKH PAVILLION สถานที่จัดงานที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย – เนินเขาสแปร์โรว์ – ถนนอารบัต – ละครสัตว์ - สถานีรถไฟใต้ดิน - พระราชวังเครมลิน– พิพิธภัณฑ์อาร์เมอรี่ – จัตุรัสแดง - VDNKh Expo Park
รหัสสินค้า : ขณะนี้ั - มิถุนายน 2563
ราคา ฿35,900.00THB
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสเซนต์ฟีเวอร์ 7 วัน 4 คืน ll SQ 0
มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสเซนต์ฟีเวอร์ 7 วัน 4 คืน ll SQ
ZZE ll เปิดประสบการณ์ใหม่ รถไฟตู้นอน มอสโคว์ - เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ชมสวน VDNKH ใหญ่ที่สุดในรัสเซีย ตื่นตากับพิพิธภัณฑ์อาวกาศ สนุกกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก เข้าชมพระราชวังปัเตอร์ฮอฟ พิพิธภัณฑ์เฮอมิเทจ ถ่ายรูปชิคชิคสวนโคโลเมนสโกเย สวนซายาร์ดเย ช้อปปิ้งส
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿39,999.00THB
RUSSIA รัสเซียหรรษา 7 วัน 5 คืน ll T5 0
RUSSIA รัสเซียหรรษา 7 วัน 5 คืน ll T5
ZGO llมอสโคว์– ซาร์กอร์ส– โบสถ์โฮลีทรินิตี้ - โบสถ์อัสสัมชัญ - บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ - เนินเขาสแปร์โรว์– VDNKH Expo Park - วิหารเซนต์ซาเวียร์ - ถนนอารบัต - ตลาด IZMAILOVO MARKET – สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์– พระราชวังเครมลิน– จัตุรัสแดง – วิหารเซนต์บาซิล
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿40,900.00THB
มอสเซนต์เสน่ห์หา 7 วัน 5 คืน ll TG 0
มอสเซนต์เสน่ห์หา 7 วัน 5 คืน ll TG
ZZE ll บินตรงสู่มอสโคว์ พักหรู 4 ดาว เที่ยว 2 เมืองมอสโคว์-เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เข้าชม 3 พระราชวังไฮไลท์ ปีเตอร์ฮอฟ แคทเทอรีน เครมลิน สนุกกับกิจกรรมกับกิจกรรม DIY ตุ๊กตาแม่ลูกดก ชมบรรยากาศรถไฟความเร็วสูง Sapsan ถ่ายรูปชิคๆสวนซายาร์ดเย สะสมไมล์สูงสุด 50%
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿44,999.00THB
รัสเซีย in Train มอสโคว์ ซาร์กอร์ส  เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ll EK 0
รัสเซีย in Train มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ll EK
ZGO ll ดินเนอร์ระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์ | การแสดงละครสัตว์ | นั่ง HIGH SPEED TRAINS สู่เซ็นต์ปีเตอร์สเบิร์ก | การแสดงในพระราชวังนิโคลัส
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2563
ราคา ฿49,900.00THB
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ll EK 0
รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 8 วัน 5 คืน ll EK
ZWR ll นั่งรถไฟความเร็วสูง Sapsan มอสโคว์ – เซนปีเตอร์เบิร์ก* -มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ – อารบัท-พระราชวังเครมลิน – พิพิธภัณฑ์อาร์เมอร์รี่ - โบสถ์อัสสัมชัญ - ปืนใหญ่พระเจ้าซาร์ - หอระฆังพระเจ้าอีวาน สแปร์โร่ฮิลล์ - รัสเซี่ยนเซอร์คัส-สถานีรถไฟใต้ดิน
รหัสสินค้า : มีนาคม - กรกฎาคม 2563
ราคา ฿52,900.00THB
BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE  7 วัน 5 คืน ll TG 0
BELOVED OVERNIGHT TRAIN AND NICHOLAS PALACE 7 วัน 5 คืน ll TG
ZGO ll รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก โดยสายการบินไทย มอสโคว์ | จัตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์ก| โบสถ์หยดเลือด | สัมผัสประสบการณ์นั่งรถไฟตู้นอนระดับ First Class
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿54,900.00THB
FALL IN LOVE WITH RUSSIA 8 วัน 5 คืน ll TK 0
FALL IN LOVE WITH RUSSIA 8 วัน 5 คืน ll TK
ZGO llอิสตันบูล - มอสโคว์– เนินเขาสแปร์โรว์– สถานีรถไฟใต้ดินกรุงมอสโคว์ - ถนนอารบัต– ซาร์กอร์ส - โบสถ์โฮลีทรินิตี้– โบสถ์อัสสัมชัญ - พิพิธภัณฑ์อวกาศ – รับประทานอาหารระหว่างล่องเรือแม่น้ำใจกลางกรุงมอสโคว์– วิหารเซนต์ซาเวียร์– จัตุรัสแดง – ห้างกุม
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿56,900.00THB
DISCOVER RUSSIA 9 วัน 6 คืน ll EK 0
DISCOVER RUSSIA 9 วัน 6 คืน ll EK
ZGO ll โบสถ์โฮลีทรินิตี้ | จัตุรัสแดง | พระราชวังเครมลิน | ช้อปปิ้งถนนเนฟสกี้ | ป้อมปีเตอร์แอนด์พอล | เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังแคทเธอรีน
รหัสสินค้า : เมษายน – กรกฎาคม 2563
ราคา ฿58,900.00THB
We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน ll TG 0
We are in Russia มอสโคว์ ซาร์กอร์ส เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก 9 วัน 7 คืน ll TG
ZGO ll มอสโคว์ | พระราชวังเครมลิน | พิพิธภัณฑ์เฮอร์มิเทจ | พระราชวังยูซูปอฟ | พระราชวังแคทเธอรีน | จัตุรัสแดง | ซาร์กอร์ส | ล่องเรือแม่น้ำในกรุงมอสโคว์
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มิถุนายน 2563
ราคา ฿65,900.00THB

1 มีทั้งหมด 12 รายการ

ค้นหาสินค้าสถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2021-11-25
จำนวนครั้งที่ชม : 1,784,150 ครั้ง
Online : 22 คน
จำนวนสินค้า : 394 รายการ
สแกนเพิ่มเพื่อน LINE