0

มีผู้ชม 28 ครั้ง
ROMANTIC BANA HILLS 4 วัน 3 คืน ll FD
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - มีนาคม 2562
ราคา ฿11,999.00 THB
ROMANTIC BANA HILLS 4 วัน 3 คืน ll FD

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
 
กำหนดการเดินทาง
 
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
เครื่องบิน
15 – 18 พฤศจิกายน 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
22 – 25 พฤศจิกายน 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
15 – 18 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
29 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 20,999 20,999 20,999 4,000 14,999
17 – 20 มกราคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
24 – 27 มกราคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
31 ม.ค. – 03 ก.พ. 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999
07 – 10 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999
14 – 17 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999
21 – 24 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999
28 – 31 มีนาคม 2562 11,999 11,999 11,999 3,000 7,999
 

 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-01-21
จำนวนครั้งที่ชม : 613,244 ครั้ง
Online : 72 คน
จำนวนสินค้า : 581 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า