0

มีผู้ชม 71 ครั้ง
SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย 3 วัน 2 คืน ll SQ
รหัสสินค้า : ขณะนี้ - กรกฎาคม 2562
ราคา ฿12,888.00 THB
SINGAPORE SAVE SAVE บินหรู เที่ยวสบาย 3 วัน 2 คืน ll SQ

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ: ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็ก 2- 12 ปี(เสริมเตียง) เด็ก 2- 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวมตั๋ว
11-13 มกราคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
12-14 มกราคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
18-20 มกราคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
19-21 มกราคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
25-27 มกราคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
26-28 มกราคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
01-03 กุมภาพันธ์ 2562 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 7,900.-
02-04 กุมภาพันธ์ 2562 14,900.- 14,900.- 13,900.- 5,000.- 7,900.-
08-10 กุมภาพันธ์ 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
09-11 กุมภาพันธ์ 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
15-17 กุมภาพันธ์ 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
16-18 กุมภาพันธ์ 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
17-19 กุมภาพันธ์ 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
22-24 กุมภาพันธ์ 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
23-25 กุมภาพันธ์ 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
01-03 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
02-04 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
08-09 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
09-11 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
15-17 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
16-18 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
22-24 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
23-25 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
29-31 มีนาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
30 มีนาคม – 01 เมษายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
05-07 เมษายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
06-08 เมษายน 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 8,900.-
12-14 เมษายน 2562 17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 9,900.-
13-15 เมษายน 2562 17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 9,900.-
14-16 เมษายน 2562 17,900.- 17,900.- 16,900.- 5,000.- 9,900.-
19-21 เมษายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
20-22 เมษายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
26-28 เมษายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
27-29 เมษายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
03-05 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
04-06 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
10-12 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
11-13 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
17-19 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
18-20 พฤษภาคม 2562 15,900.- 15,900.- 14,900.- 5,000.- 8,900.-
24-26 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
25-27 พฤษภาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
01-03 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
07-09 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
08-10 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
14-16 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
15-17 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
21-23 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
22-24 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
28-30 มิถุนายน 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
29 มิถุนายน – 01 กรกฎาคม 2562 13,900.- 13,900.- 12,900.- 5,000.- 7,900.-
***ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปีบริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 4,500 ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน***


 

สถิติเว็บไซต์
เปิดเว็บเมื่อ : 2015-05-08
ปรับปรุงเมื่อ : 2019-06-20
จำนวนครั้งที่ชม : 739,188 ครั้ง
Online : 8 คน
จำนวนสินค้า : 511 รายการ
ADD LINE
ค้นหาสินค้า